Banka je obveznice z oznako BCE11 odkupila v višini 34,855 milijona evrov njihove nominalne vrednosti, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz banke.

Banka bo izvedla postopek vpisa obveznic BCE16 v centralni register pri KDD in začela aktivnosti za njihovo kotacijo na Ljubljanski borzi. Začela bo tudi aktivnosti za postopek razveljavitve lastnih obveznic BCE11 in njihovega delnega izbrisa iz registra ter vložila zahtevo za znižanje števila apoenov v kotaciji na borzi.