Snovalci uprizoritve Srce v breznu – The Movie, ki naj bi bila, kot so napovedali, »zgodba o nastanku neke filmske manipulacije« (opis predstave so medtem že umaknili s spletne strani SSG Trst), so prepričani, da ta z repertoarja ni izginila zgolj zaradi finančnih razlogov, kot je v sporočilu navedel upravni svet gledališča. Vsaj tako sta za Dnevnik povedala režiser predstave in avtor dramskega besedila Sebastijan Horvat ter režiser Boris Kobal, ki naj bi v tej predstavi nastopil kot igralec. Čeprav niti Horvat niti Kobal ne želita ugibati o razlogih za odpoved, ponujata indice, da je bila odločitev upravnega sveta tudi »pragmatične«, če že ne politične narave, in ji ni botrovala le omenjena »negotova finančna situacija«, s katero se SSG Trst tako ali drugače spopada že vrsto let. Dovolj je, da spomnimo, da je bila pred tremi leti zaradi večletnega nezadostnega ali nerednega financiranja s strani italijanskih ustanoviteljic – občine Trst, Tržaške pokrajine in dežele Furlanija - Julijska krajina – pod vprašajem celotna sezona v tem gledališču.

Zgodovina spet buri duhove

Kot precej očiten razlog za tokratni zaplet se ponuja tematika Horvatove predstave, ki naj bi na dokumentaren način v kritičnih tonih obravnavala snemanje in medijsko manipulacijo kontroverznega italijanskega filma Srce v breznu iz leta 2005 (Il Cuore nel Pozzo v režiji Alberta Negrina). Film je zaradi enostranske zgodbe o osebno motiviranih zločinih partizanskih enot nad italijanskim prebivalstvom v Istri ob koncu druge svetovne vojne požel mnogo kritik tako v slovenski in hrvaški javnosti kot tudi v tujih medijih. Horvat je dramsko besedilo napisal po naročilu umetniškega vodstva SSG Trst v pretekli sezoni, ki sta ga poleg Kobala sestavljala Jaša Jamnik in Sergej Verč.

Dejstvo je, da so v SSG Trst vse do začetka novembra, ko naj bi se začele vaje za predstavo, premiero načrtovali za januar 2013. Kot najbolj ambiciozen projekt nove sezone so jo napovedovali tudi na predstavitvi sezone v začetku oktobra, še konec istega meseca so razpisali avdicijo za dve vlogi. Je bila predstava zdaj naenkrat odpovedana zaradi naglo spremenjene višine financiranja s strani italijanskih ustanoviteljic? Je bila »cenzurirana« iz še nepojasnjenih političnih motivov? Ali še drugače: zakaj je upravni svet SSG Trst nenadoma »obrnil ploščo« in že naročeno umetniško delo zdaj prepoznal kot predrago? Odločitev je navsezadnje presenetljiva tudi zato, ker je bila sprejeta šele po začetku sezone.

Finance kot prikladen izgovor?

»Naše stališče je, da gre za politično cenzuro,« je poudaril Kobal, ki je skupaj s Horvatom, dramaturgom predstave Andražem Golcem in Damirjem Domitrovićem iz Kulturnega društva B-51, ki je koproducent predstave, za jutri sklical tiskovno konferenco, na kateri bodo podrobneje osvetlili to potezo upravnega sveta. Zgovorno pri odločitvi za odpoved predstave je tudi dejstvo, da je bil Horvat z njo ustno seznanjen le pet dni pred načrtovanim začetkom vaj, ki naj bi se s črnogorskimi igralci v Trstu začele 13. novembra, medtem ko je uradno pisno obvestilo o odpovedi iz finančnih razlogov Horvat, kot je dejal, prejel šele minuli četrtek; ob tem je dodal, da je v pripravo predstave že vložil precej dela in tudi nekaj lastnih sredstev.

»Ta poteza Slovenskega stalnega gledališča Trst je povzročila velike težave avtorjem in koproducentom, sprožila pa je tudi različne pomisleke o pomenu in namenu gledališča, profesionalnosti ter resničnem razlogu za tako odločitev,« pravijo ustvarjalci predstave, ki so v vabilu na tiskovno konferenco zapisali še, da se »uradno obvestilo SSG Trst o odpovedi iz finančnih razlogov ne ujema z drugimi programskimi in poslovnimi potezami« SSG Trst v aktualni sezoni.

»Ni političnega ozadja«

»Uprizoritev Srce v breznu – The Movie smo bili žal primorani odpovedati zaradi zelo hudega finančnega položaja, v katerem smo se znašli jeseni. Prišlo je namreč do krčenja prispevkov našemu gledališču, o čemer smo bili obveščeni šele konec oktobra. Predvidena koprodukcija, ki smo se ji odpovedali, predstavlja namreč najvišjo finančno postavko v programu letošnje sezone,« pa je za Dnevnik pojasnila predsednica šestčlanskega upravnega sveta SSG Trst Maja Lapornik. »Odločitev, ki je boleča za vse, še najbolj za naše gledališče, smo v upravnem svetu sprejeli soglasno, saj si ne moremo privoščiti neodgovornega ravnanja s finančnimi postavkami. 'Politično ozadje' črtanja predstave, o katerem se namiguje, pa ne obstaja.«

Gledalcem bodo namesto Srca v breznu ponudili nadomestno predstavo, to bo Samo konec sveta, ki jo bo režiral Vladimir Jurc. »Z minimalnimi materialnimi stroški, ki bodo znašali približno 10.000 evrov, jo bodo v celoti pripravili igralci in sodelavci, ki so z rednimi pogodbami zaposleni v SSG,« je povedala Lapornikova. Obenem je tudi napovedala, da se bo tudi sama udeležila jutrišnje tiskovne konference, na kateri bo natančneje predstavila finančno situacijo gledališča in se soočila s pomisleki o cenzuri.