Z rebalansom finančnega načrta mestnega stanovanjskega sklada se načrtovani prejemki znižujejo za šest odstotkov in sicer na dobrih 18,8 milijona evrov. Kot je pojasnila v. d. direktorice sklada Julka Gorenc, se nekatere naloge prenašajo v poznejše obdobje, za nakup stanovanj na trgu pa se namenja okoli tri milijone evrov. Župan Zoran Janković v zvezi s tem pojasnjuje, da so dobili dobro ponudbo za nakup 800 kvadratnih metrov stanovanjskih površin na Viču. Cena za kvadratni meter je po njegovih besedah 1800 evrov, več pa v izjavi za medije po seji ni želel povedati.

Med najpomembnejšimi projekti v mestnem stanovanjskem programu za prihodnji dve leti je Gorenčeva omenila izgradnjo stanovanjske soseske Polje III, kjer načrtujejo 146 stanovanj, projekt z 80 stanovanji na Cesti španskih borcev ter izgradnjo oskrbovanih stanovanj v javno-zasebnem partnerstvu v Šiški ob domu starejših občanov.

Nekateri svetniki so opozorili, da ima sklad tudi druge možnosti, ne pa da čaka, ali bo prišlo do spremembe zakonodaje, po kateri bi se jim povečala možnost najemanja kreditov. Kot pravi svetnik Mirko Brnič Jager (SDS) pogreša notranjo dinamiko sklada, ki bi razvijal ustvarjalne storitve in jih ponujal na trgu. Anže Logar (SDS) je ob tem opozoril tudi, da je sklad zadolžen že dvakrat več, kot to dovoljuje trenutno zakonsko stanje.

Župan pa je pojasnil, da je po zadnjem mestnem razpisu brez neprofitnih stanovanj ostalo 3200 družin oziroma samskih oseb. Če bi jim dovolili najem kredita brez poroštev, ki bi ga odplačevali s pomočjo neprofitnih najemnin, pa bi lahko kupili 1000 stanovanj "in rešili vsakega tretjega", pojasnjuje župan. Po njegovih besedah bi tako rešili tudi problem gospodarstva.

Zeleno luč je danes dobil tudi predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ob Celovški cesti pri obvoznici, ki predvideva gradnjo pritličnih oziroma enonadstropnih trgovsko-poslovnih objektov in ene desetnadstropne stolpnice.

Svetniki so po hitrem postopku sprejeli tudi predlog sprememb odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin, ki med drugim določa, da se ukinja petnajstdnevna brezplačna uporaba javne površine za postavitev gradbenega odra ali gradbišča. Predlagatelji so opozorili na dosedanje zlorabe brezplačne uporabe, nekateri svetniki pa so bili do ukinitve brezplačne uporabe kritični in so opozorili na poslabšanje položaja meščanov oziroma podjetnikov, ki obnavljajo mesto. V svetniškem klubu NSi so tako predlagali dopolnilo, po katerem bi brezplačno 15-dnevno uporabo posameznik lahko izkoristil le enkrat na leto, a večina svetnikov predloga ni podprla.

Po Jankovićevem mnenju ukinitev brezplačne uporabe pomeni, da bodo meščani oziroma podjetniki obnavljali še hitreje. Kot pravi, 15-dnevna uporabnina za povprečno velik oder znaša 150 evrov. Od letošnjih 180 pogodb za postavitev gradbenega odra ali gradbišča je bilo po pojasnilih v gradivu za sejo 150 pogodb sklenjenih brez plačila uporabnine. S spremembami bi se vir prihodka mestnega proračuna povečal za 250.000 evrov.