Maribor.Ministrstvo za finance se že nekaj časa ukvarja s ta čas najbolj proslulim javno-zasebnim partnerstvom, ki je Mariboru nakopalo zasebni nadzor nad prehitrimi vozniki. Najprej je ugotovilo, da Iskra Sistemi v tem partnerstvu prejmejo več, kot bi bilo primerno, ker jim pripada 92 odstotkov vseh pobranih glob zaradi prehitre vožnje. Zatem se je poglobilo še v postopek izbire zasebnega partnerja. Iz ugotovitev je mogoče izluščiti sklep, da je občina kršila zakonodajo in veljavne predpise skorajda v vsaki fazi postopka javno-zasebnega partnerstva.

Direktorat za javno premoženje in finančni sistem v dopisu, ki ga je občini poslal 20. novembra, ugotavlja, da prvotna dokumentacija, s katero je občina sprožila postopek iskanja zasebnega partnerja, ni nikjer omenjala nadzora prometa z radarji. Naložba tudi ni bila zajeta v občinskih proračunih za leti 2011 in 2012, niti ni bila zavedena v načrtu razvojnih programov.

Na razpisu bi si morali konkurirati najmanj trije

Ministrstvo poučuje občino, da bi moral mestni svet v tem projektu potrditi predinvesticijsko zasnovo in investicijski program. Zadnji je namreč bistveno izhodišče za objavo javnega naročila za izbiro izvajalca. »Dokumenta sploh nista bila izdelana,« zdaj ugotavljajo na ministrstvu. »Obravnava in odločanje o investiciji je torej potekalo na strokovno pomanjkljivih izhodiščih.« Ministrstvo ugotavlja še več kršitev: zakonodaja zahteva, da je treba sprožiti konkurenčni dialog z najmanj tremi potencialnimi ponudniki, mariborska občina pa se je zadovoljila samo z enim – Iskro Sistemi, ne da bi poprej preverila, ali na trgu dejansko ni večje konkurence.

Občina bi morala razveljaviti razpis

Bistvena zakonska kršitev se je zgodila, ko je občina decembra 2011 sprejela novi dokument identifikacije investicijskega programa, v katerem je vrednost naložbe s 5,6 milijona evrov porasla na kar 29,9 milijona evrov. Takšna novelacija je v nasprotju z zakonodajo, ker se je javno-zasebno partnerstvo spremenilo tako po vsebini kakor tudi po obsegu. Občina bi zato morala objaviti nov razpis, poudarja ministrstvo. »Z nadaljevanjem izvedbe konkurenčnega dialoga so bili diskriminirani vsi morebitni zainteresirani zasebni partnerji, ki bi se prijavili v primeru, če bi ob objavi javnega razpisa poznali predmet javno-zasebnega partnerstva,« piše v dokumentu, ki ga je podpisal generalni direktor direktorata Matej Rudnjak.

In še naslednja nezakonitost: akt o izbiri Iskre Sistemov je sprejel župan Franc Kangler, ki je za podpis pogodbe pooblastil podžupana Janeza Ujčiča. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu pa določa, da je za sprejetje omenjenega akta pristojen samo mestni svet. Povedano drugače: Iskro Sisteme je izbral župan, čeprav za to sploh ni imel pristojnosti.

Ministrstvo potrdilo navedbe poslanca

Ugotovljene kršitve zakonodaje so v bistvu enake tistim, ki jih je na začetku meseca našteval Matevž Frangež, poslanec socialnih demokratov. Frangež je prepričan, da je pogodba zato nična. Mnenje ministrstva se sicer izogiba jasni kvalifikaciji in trditvam o nezakonitosti in ničnosti javno-zasebnega partnerstva, četudi iz dopisa izhaja, da je prišlo v postopku do bistvenih kršitev prisilnih predpisov.

Frangeža zato zanima, ali bo ministrstvo postopalo v skladu z zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja in bo nemudoma začelo dokazovati ničnost pogodbe. »Naj spomnim, da bi opustitev pravnih sredstev tokrat predstavljala vašo opustitev dolžnega ravnanja po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije,« je še zapisal v dopisu finančnemu ministru Janezu Šušteršiču.