Ker so bili uspešni na javnem razpisu ministrstva za zdravje, lahko računajo na skoraj tri milijone nepovratnih sredstev, ostali denar za naložbo pa bodo morali zbrati sami. Direktor bolnišnice Marjan Ferjanc je pojasnil, da so letos zamenjali kritino in izolirali podstrešje na zgradbah, v katerih so otroški oddelek, oddelek za patologijo in citologijo ter kuhinja. Zamenjali so kar 328 oken in vrat, šest dotrajanih in med poplavami poškodovanih klimatskih naprav ter ponekod položili tudi novo toplotno izolacijsko fasado. Na prenovljenem oddelku za patologijo in citologijo so namestili tudi novo tehnološko opremo. Dela, ki so jih opravili doslej, so stala 2,7 milijona evrov. Zdaj je pred njimi le še projekt primarne energetske oskrbe. Izvajalca, ki bo zgradil sistem sočasne proizvodnje električne, toplotne in hladilne energije so že izbrali, zato predvidevajo, da se bodo dela kmalu začela.