Ali ste se pred prijavo posvetovali s sodelavci?

Naša odločitev za prijavo je vedno skupna. Zdi se nam prav, da se vsi strinjamo s sodelovanjem ter poznamo namen in vrednost tega, kar nam prinašajo rezultati anketiranja.

Kje ste prav po zaslugi analize anket naredili korak k izboljšavam?

Izboljšave so bile storjene na več področjih. V zadnjem letu lahko izpostavimo vzpostavitev sistema internega komuniciranja, izboljšanju timskega delovanja med oddelki ter se pohvalimo z izboljšanjem in optimiranjem procesov ter povečanjem učinkovitosti na veliko področjih in oddelkih v podjetju.

Konkurenčnost podjetja je neposredno povezana z zadovoljstvom zaposlenih, meni Bogomir Strašek, direktor KLS, zlate gazele 2011.  Bi se tudi vi strinjali, da sta poslovni uspeh in skrb za sodelavce neposredno povezana in odvisna drug od drugega?

Pravijo, da je zadovoljstvo zaposlenih ključ do uspeha podjetja. Vsi skupaj se vedno bolj zavedamo pomena sodelavcev in vpliva, ki ga imamo na podjetje. Če vsak izmed nas vsak dan prinese s seboj delček pozitivne energijo ter naravnanosti in mu jo podjetje vrne v enaki meri, je po našem prepričanju uspeh neizbežen.

Na kakšen način boste sodelavcem sporočili, kaj je pokazala letošnja anketa?

Zaposlene zelo zanima, kakšne rezultate smo dosegli. Te jim predstavimo na oddelčnih sestankih in v naših glasilih. Člani vodstvenega tima pa podrobneje analizirajo celotno poročilo in določijo smernice, kako naprej in kje so potrebne izboljšave. Posamezne aktivnosti se določijo tudi v ciljih oddelkov, pri posameznih vodjih pa skozi letne razvojne pogovore.

Ali tudi vi Zlato nit uporabljate kot podporo pri izboljševanju orodij za vodenje zaposlenih?

Seveda! Zlata nit je pomemben del sistema internega komuniciranja pri nas, zadovoljstvo zaposlenih pa eden izmed kazalnikov uspešnosti kadrovskega področja, ki ga merimo prek rezultatov Zlate niti.