Izbira ministrstva je marsikoga presenetila, saj se je med zaposlenimi na upravni enoti kot najverjetnejša kandidatka, ki naj bi nasledila dosedanjega dolgoletnega načelnika Gezo Farkaša, omenjala direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Irena Šinko, ki je pred imenovanjem na omenjeno funkcijo leta 2010 15 let delala na murskosoboški upravni enoti. Na razpis se je prijavil tudi sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Jožef Kovač, sicer magister pravnih znanosti z 28 leti delovnih izkušenj. Kovač je tudi habilitiran asistent za področje kazenskega prava na mariborski pravni fakulteti in avtor številnih znanstvenih prispevkov s področja prava. Med kandidati, za katere je neuradno veljalo prepričanje, da imajo več možnosti za uspeh od Šteinerja, sta bila tudi direktor Uprave za obrambo Maribor Dušan Grof, ki v državni upravi dela že od leta 1984, in višja svetovalka na murskosoboški upravni enoti Breda Nedeljkovič, ki je tam zaposlena od leta 1995.

Neizbrani kandidati odločitve ministrstva ne želijo komentirati. Je pa neuradno mogoče slišati očitke, da Šteiner težko ustreza razpisnim pogojem, saj je za delovno mesto med drugim bilo zaželenih sedem let delovnih izkušenj na položajih, ki zahtevajo univerzitetno izobrazbo. Šteiner je na Visoki upravni šoli diplomiral leta 2002, štiri leta kasneje je magistriral na Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije v Kranju, letos pa je diplomiral še na pravni fakulteti v Mariboru. Kot pravi, ima več kot 19 let delovnih izkušenj, od tega šest let in deset mesecev v javni upravi. Ali bo s tem znanjem in izkušnjami kos najzahtevnejšim nalogam, s katerimi se mora vsakodnevno spopadati načelnik upravne enote, smo se pozanimali tudi na ministrstvu za javno upravo, vendar na poslana vprašanja niso odgovorili. tim