Čeprav bi jeseniško dvorano Podmežakla lahko začeli obnavljati že danes, bodo gradbeniki morali v »nizki preži« čakati na zeleno luč ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki naj bi sofinanciralo več kot pet milijonov evrov vredno naložbo. Sprva so na Jesenicah pričakovali dva milijona evrov pomoči, zdaj naj bi se jim obetali celo trije milijoni evrov, a bodo morali še malo počakati.

Ni jasno, od kod informacija o treh milijonih evrov

V začetku tega tedna je namreč Drago Balent, direktor direktorata za šport in direktor Fundacije za šport, razložil, da bodo 6,1 milijona evrov iz evropskih skladov razdelili med Jesenice, ki bodo z nekaj več kot tremi milijoni evrov financirale obnovo Podmežakle, Koper, kjer bodo s slabim milijonom obnovili dvorano Bonifika, preostanek pa bo šel za preureditev ljubljanske dvorane Tivoli. Denar za obnovo prihaja iz evropskih skladov in je namenjen za preureditev športnih dvoran, ki bodo prihodnje leto gostile Eurobasket. A v tem trenutku pravzaprav ni jasno, na podlagi česa je Balent v javnost posredoval informacijo o vsoti sredstev, ki jih bo prejela posamezna občina oziroma se vse bolj zdi, da je naredil račun brez krčmarja, saj so na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo za Dnevnik povedali, da odločb o sredstvih pravzaprav sploh še niso izdali.

Postopek poteka tako, da ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport upravičenca, torej v tem primeru občine, pozove, da pripravijo vloge za obnovitev in posodobitev dvoran. To je naredil že nekdanji minister Igor Lukšič. Ko ministrstvo dobi vlogo občine, jo mora pregledati in poslati na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki te vloge tudi potrdi in občinam pošlje odločbe o dodelitvi sredstev. »Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi organa upravljanja za omenjene projekte ni izdal odločb. Prav tako s strani pristojnega ministrstva v vlogi posredniškega telesa – ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport nismo prejeli vlog za potrditev omenjenih projektov,« so nedvoumno pojasnili na ministrstvu.

Tudi z ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so sporočili, da je sklep o začetku postopka neposredne potrditve projektov šele »v pripravi in potrjevanju«. Po pregledu dokumentacije, ki so jo prejeli od občin, pa so ugotovili le, da predlagani projekti izpolnjujejo osnovne pogoje Operativnega programa krepitve regionalnega razvoja potencialov za obdobje 2007–2013 za izvedbo projektov športnorekreacijske infrastrukture.

Izbire izvajalcev medtem že pravnomočne

Medtem pa so že v začetku novembra postale pravnomočne vse izbire izvajalcev, ki bodo sodelovali pri obnovi dvorane Podmežakla, vključno z novo izbiro nadzornika, zaradi česar se je začetek gradnje najbolj odmikal. Občina je v ponedeljek ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport poslala obvestilo, da so bile izbranima izvajalcema v podpis poslane pogodbe. »Prejeli smo odgovor, da izvajalske pogodbe ne smejo biti podpisane pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev s strani ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj je le-ta podlaga za podpis pogodbe o sofinanciranju s strani ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. V torek pa so nas pozvali še k predložitvi določene dokumentacije, ki se nanaša na objavljena javna naročila. Trenutno so izpolnjeni vsi pogoji za začetek del na dvorani, vendar je v skladu z zahtevami ministrstva treba počakati na nadaljnja navodila,« je razložila podžupanja Jesenic Vera Pintar. Poudarila je, da bodo gradbeniki začeli dela še isti ali pa naslednji dan po podpisu pogodbe. Dvorana mora biti nared do konca junija prihodnje leto, evropsko prvenstvo pa se začne 4. septembra. Na Jesenicah so izjemno zadovoljni z žrebom skupin, saj se bodo tu ob dveh baltskih državah pomerile kar štiri reprezentance z območja nekdanje Jugoslavije. Za polno dvorano je torej poskrbljeno, »le« zgraditi jo je še treba.