Postojna.V Društvu 23. april so se odzvali na napovedi Občine Postojna, da bi utegnila svoj kontrolni delež v Postojnski jami prodati večinski lastnici, družbi Batagel & Co., ki ima predkupno pravico, ne pa vzpostaviti preglednejšega neposrednega solastništva s prenehanjem družbe Postojna turizem, prek katere je občina zdaj posredna lastnica jame, kot ji je priporočilo računsko sodišče.

V društvu, ki si je pred dvema letoma prizadevalo za ohranitev Postojnske jame v slovenskih rokah, odprodaji deleža ostro nasprotujejo. »Ob ugotovitvi, da pot za uveljavljanje javnega interesa ni bila prava in zakonita, zahtevamo, da občina upošteva priporočilo računskega sodišča in vzpostavi zakonitost, brez da bi ogrozila javni interes,« so zapisali. »Če se bodo aktivnosti za prodajo nadaljevale, bomo uporabili vse formalnopravne možnosti, da prodajo, ki zagotovo ni v interesu občanov, preprečimo,« so poudarili. »Tudi referendum ni izključen. Šli bomo do konca. Da znamo in zmoremo, smo že dokazali,« nam je dejal Boris Tinta, predsednik društva, ki je, spomnimo, z referendumom v Postojni že ubranilo občinski praznik.

Izgubo poravnavajo s prodajo nepremičnin

V Društvu 23. april župana Jerneja Verbiča tudi pozivajo, da javno predstavi ob ustanovitvi družbe Postojna turizem sprejet poslovni načrt s predvidenimi viri za odplačilo trimilijonskega posojila. Kot smo poročali, je Postojna turizem v dveh letih pridelala že za skoraj 200.000 evrov izgube, saj prejete dividende okoli 30.000 evrov na leto še zdaleč ne zadoščajo za pokrivanje anuitet kredita, ki od letos naprej znašajo skoraj 300.000 evrov na leto. Na občini so dejali, da bodo izgubo pokrivali s prodajo nepremičnin, ki jih je občina kot stvarni vložek prenesla na družbo Postojna turizem za zavarovanje posojila in jih je že ob prenosu tudi predvidela za prodajo. Tako so priznali, da od družbe pravzaprav niso pričakovali, da bo sposobna odplačevati posojilo sama iz neproračunskih virov, do česar je bilo kritično računsko sodišče.

Z odkupom parcel nazaj na občino krpanje minusa?

Prav zato vzbuja pozornost tudi odločitev občine, da del enega od prenesenih in kasneje razparceliranih zemljišč kar sama odkupi nazaj, ker da ga potrebuje za razširitev industrijske cone. Družbi Postojnska jama bo tako v zameno za vračilo parcel plačala slabih 170.000 evrov proračunskega denarja.

Na občini kljub temu odgovarjajo, da ta odločitev občine za odkup ni povezana s poslovanjem družbe Postojna turizem in da bodo nepremičnine odkupljene po povsem enaki vrednosti, kot so bile prenesene na družbo ob ustanovitvi. »Banka bo za predmetne nepremičnine izdala tudi izbrisno pobotnico za izbris hipoteke.« Ostaja pa ob tem odprto vprašanje, koliko bi za te nepremičnine lahko iztržili na trgu.

Na računskem sodišču so zato opozorili, da je odkup dela zemljišč, ki jih je občina nedolgo tega odtujila, nazaj v lastništvo občine lahko vprašljiv predvsem z vidika gospodarnosti poslovanja. Neobičajno se jim zdi, da občina kupuje nekaj, kar je nedavno pred tem prenesla, predvsem zato, ker bi morala vedeti, da zemljišča ležijo na območju, ki ga bo občina potrebovala. Na občini se branijo, da ob prenosu niso mogli vedeti, katere dele nepremičnin bodo potrebovali za zagotovitev javne infrastrukture, saj je bil občinski podrobni prostorski načrt, ki ureja predmetno področje, sprejet šele letos.