Po Molanovih besedah imajo v občini Brežice že sedaj samo tri odstotke zemljišč, ki niso varovana na kakšnega od možnih načinov, zaradi predloga, ki so ga danes predstavili sodelavci ministrstva za kmetijstvo in okolje, pa je med posavskimi tamkajšnja občina najbolj prizadeta.

Po navedenem predlogu bi v območje Natura 2000 uvrstili tudi brežiško obsavsko območje Vrbina in celotno območje spodnje Save, kar bi ogrozilo protipoplavno varnost na območju, katere izvedbo so predvidevali v okviru izgradnje zadnjih hidroelektrarn v spodnjesavski verigi, HE Brežice in Mokrice.

Glede na predlog širitve Nature 2000 bo zaradi zaščite zvezdogledov - vrste rib, ki živi v spodnji Savi in zaradi katere navedeno območje širijo - protipoplavno zaščito na območju Krške vasi, Mihalovca, Loč, Rigonc in drugih vasi ob spodnji Savi izredno težko izvesti ali pa to celo ne bo mogoče, je opozoril župan.

Poglabljanje savske struge bo tako onemogočeno. Zaradi neizvedene protipoplavne zaščite ob gradnji HE Brežice ta verjetno ne bo dobila uporabnega dovoljenja, do gradnje HE Mokrice, ki tudi tehnično zaključuje sistem spodnjesavskih hidroelektrarn, pa po Molanovi oceni zaradi Nature 2000 verjetno sploh ne bo prišlo.

Vsi projekti na območju se bodo tudi izredno podražili in zavlekli, zaradi vsega navedenega pa so Brežičani, tamkajšnji občinski svetniki in ljudje, ki prebivajo ob Savi, ogorčeni, je sklenil brežiški župan.