V Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so napovedali, da bodo plačilo 73,3 milijona evrov premaknili na prihodnje leto. Med drugim bodo prenesli plačilo 54,2 milijona evrov za zdravstvene storitve, 11,1 milijona evrov pa za zdravila, medicinske pripomočke ter preskrbo s krvjo in cepivi.

Glede na to, da bo izvajalcem zdravstvenih storitev zamaknjeno plačilo drugega in tretjega dela decembrskega nakazila, izplačilo plač delavcem v zdravstvu naj ne bi bilo ogroženo, saj gre prvo nakazilo za plače.

Tako bodo zavodi najverjetneje zamaknili plačila svojim dobaviteljem, večinoma gre za dobavitelje zdravil, medicinskih pripomočkov in krvi, ki so že sedaj največji upniki bolnišnic. Mezek sicer nima podatka, da bi se dobavitelji zaradi zamud pri plačilih že umikali iz poslovnih razmerij z zdravstvenimi zavodi, a dodaja, da je to zagotovo mogoče, predvsem v tistih bolnišnicah, ki so že presegle večmesečne roke.

Sicer pa bo zamuda pri izplačilu težavo predstavljala za vseh 18 bolnišnic v državi - gre predvsem za regijske bolnišnice - ki že poslujejo z izgubo in jo pričakujejo tudi ob koncu leta, je dejal Mezek. To so bolnišnice, ki rezerv presežkov iz preteklih let več nimajo in je pod vprašanjem tudi njihova zmožnost najemanja posojil. Bolnišnice z največjim odstotkom izgube so Izola, Šempeter in Ptuj, je navedel.

Po njegovih navedbah zdravstveni zavodi sedaj skupaj beležijo 23 milijonov evrov izgube v letošnjem letu, ob koncu leta pa se bo ta minus predvidoma še poglobil na 26 milijonov evrov. Ob tem se akumulirajo nepokrite izgube iz preteklih let - do sedaj se je nabralo približno 80 milijonov evrov, kar pa ustanovitelji (država) praviloma ne krije.

Mezek je precej pesimističen tudi za prihodnje leto. Če se bo uresničila napoved, da bo ZZZS ostal ob koncu leta brez 115 milijonov evrov in če bodo plačilo tega prenesli v leto 2014, bi se obseg plačil zdravstvenim zavodom v prihodnjem letu dodatno znižal za skoraj 10 odstotkov.

Mezek opozarja, da je za zdravstvene zavode, ki so v izgubi, preveč že triodstotno znižanje cen zdravstvenih storitev, kakor je to opredeljeno v splošnem dogovoru za zdravstvo v prihodnje letu. "O desetih odstotkih si ne moremo niti zamišljati. To bi bil začetek konca takšnega sistema oziroma začetek kolapsa zdravstvenega sistema," je dejal.

Kot pravi, bi se to zagotovo takoj poznalo na obsegu in kakovosti storitev, prišlo bi namreč do podaljševanja čakalnih dob, zagotovo bi se dostopnost do storitev hitro in drastično slabšala.

Za prenos plačila 73,3 milijona evrov v prihodnje leto se je ZZZS odločil, ker ob koncu leta beležijo toliko nekritega minusa. Sicer pa bo zdravstvena blagajna po zadnji projekciji leto končala s 93,7 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki, pri čemer imajo za okoli 20 milijonov evrov rezerv iz preteklih let.