Društvu distrofikov Slovenije, ki mu že od ustanovitve leta 1969 predseduje Boris Šuštaršič, se je uspelo tudi prek njegovih podjetij do danes dokopati do lastništva več deset nepremičnin v Ljubljani, Mariboru in Izoli, vrednih krepko čez deset milijonov evrov.

V kolikšni meri so si pri njihovem kopičenju pomagali z namenskimi sredstvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), ni natančno znano, saj je Šuštaršičevo društvo letos sploh prvič javno objavilo letno poročilo. Iz njega je razvidno, da praktično nima finančnih obveznosti. Ob 7-milijonskem premoženju jih je imelo namreč konec leta 2011 za le 30.000 evrov. Za svoje delovanje iz FIHO prejme dober milijon evrov na leto. Podobno kot vsa druga društva se v tolikšni meri financira tudi iz proračuna, slabih 200 tisočakov pa pridobi še z donacijami in članarinami.

Iz dokumentov, ki smo jih pridobili v uredništvu, je razvidno, da daleč največji dragulj v bilancah društva predstavlja Dom dva topola v starem delu Izole, tik ob obali. Na koliko vrednotijo ves kompleks skupaj z več tisoč kvadratnih metrov velikim zemljiščem, ni znano, po podatkih Gursa je vreden okoli tri milijone evrov. Upravlja ga istoimensko invalidsko podjetje v lasti društva, ki ima več kot tri milijone evrov premoženja, na leto pa ustvari slab milijon evrov prihodkov. Tudi to podjetje je v celoti brez dolga. Ob nepremičninah v Izoli in okoli 200.000 evrov vrednih prostorih v Zdravkovi ulici v Mariboru ima društvo v lasti še nekaj stanovanj in skladiščnih prostorov na Linhartovi cesti v Ljubljani, kjer je tudi njegov sedež, skupno vrednih dober milijon evrov.

FIHO je društvu distrofikov po javno dostopnih podatkih v zadnjih desetih letih za naložbe v osnovna opredmetena sredstva odobril okoli 2,7 milijona evrov sredstev, pri čemer jih je velika večina šla za nakup opreme, vzdrževanje nepremičnin in odplačilo posojil za njihov nakup. Zadnje v vrsti investicijskih vlaganj je bilo odobreno v začetku oktobra letos. Takrat je svet FIHO podprl predlog, da se Šuštaršičevemu društvu nameni dodatnih 160.000 evrov. Večina tega bo pričakovano šla za naložbe v osnovna sredstva, pri čemer bodo le za dela v napol praznem skladišču na Linhartovi porabili 45 tisočakov. Zanj se je od leta 2006 iz proračuna FIHO nateklo več kot pol milijona evrov namenskih sredstev.

Večja uganka je invalidsko podjetje Birografika Bori, ki je lani ustvarilo 4,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje. Temu je treba prišteti tudi vsakoletno 1,1 milijona evrov težko državno podporo iz odstopljenih prispevkov (prispevkov zaradi zaposlovanja invalidov ni treba plačati). Od skupno 100 zaposlenih je 42 invalidov. Res je Birografika Bori imela lani le 50.000 evrov čistega dobička, vendar je obenem iz poslovanja ustvarila več kot pol milijona evrov denarnih sredstev, ki jih je porabila predvsem za odplačilo finančnih obveznosti. Teh je bilo konec leta 2011 za dober milijon evrov, kar je majhen znesek v primerjavi z vrednostjo nepremičnin. Našteli smo jih več kot 20 in ob tem še okoli 40 parkirišč in garaž manjše vrednosti po Ljubljani. Večina jih je na Linhartovi cesti, torej v isti stavbi, kot je sedež društva distrofikov (lastnik Birografike Bori), in ob bližnji Dunajski cesti, njihova vrednost pa se po podatkih Gursa giblje malo pod tremi milijoni evrov. Birografika Bori je tudi lastnica okoli 700.000 evrov vrednih prostorov v Izoli, kjer ima proizvodno enoto.