Rdeča nit dogodka je bil »pogled brez meja.« Igor Plestenjak, direktor JAPTI, je v svojem pozdravu zbranim pojasnil, da je ena izmed nalog JAPTI pomoč slovenskim podjetjem pri internacionalizaciji njihovega poslovanja. Ker pa so na tujih trgih poleg priložnosti tudi številna tveganja, JAPTI v sodelovanju s fundacijo ITM Worldwide ter Swedish Trade Council že od leta 2006 izvaja program Izobraževanje za mednarodno poslovanje ITM. »V tem času ga je uspešno zaključilo 60 slušateljev, v naslednjem letu pa se jim bo pridružilo še 15 novih. Naš cilj je izobraževati zaposlene v izvoznih oddelkih malih in srednjih podjetjih ter jih preobraziti v uspešne izvozne managerje, ki bodo svojim podjetjem uspešno utirali poti na tuje trge,« je zaključil.

Zbrane je nagovoril tudi Hasse Karlsson, ustanovitelj in predsednik ITM Worldwide Foundation, ki je predstavil koncept izobraževalnega programa ITM. »Gre za izjemno mešanico individualnega svetovanja pri pripravi konkretnega izvoznega načrta ter mednarodnih seminarjev, ki jih na teme mednarodnih tržnih raziskav, prodajnih veščin, mednarodnega trženja, medkulturnih razlik ter mednarodnih strategij izvajajo prvovrstni, svetovno priznani mednarodni strokovnjaki. Program izvajamo od leta 2005 in v tem času ga je uspešno končalo več kot 1500 slušateljev v 27 državah,« je zaključil in pojasnil, da premišljen in načrtovan nastop na tujih trgih poveča uspešnost poslovanja podjetja v mednarodnem okolju in zmanjšuje možnost napak in nepredvidenih stroškov.

Prof. dr. Marjan Svetličič, predstojnik Centra za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani je v predavanju z naslovom Nepoznavanje medkulturnih razlik kot ovira pri internacionalizaciji dejavnosti podjetij pojasnil, zakaj je poznavanje nacionalnih in kulturnih stereotipov izjemno pomembno za mednarodne poslovne odnose. »Kulturne razlike med narodi so zelo velike, zato je spoštovanje kulturnih navad temeljnega pomena za uspešen nastop na tujih trgih, predsodki in stereotipi pa lahko precej otežijo poslovno sodelovanje,« je poudaril.