Berlitz je v Sloveniji navzoč od leta 1995, v Sloveniji pa je njihova glavna dejavnost v petih jezikovnih centrih poučevanje tujih jezikov. Na prvem mestu je angleščina, vse bolj pomembni pa so po besedah področne direktorice podjetja Beatrice Šlamberger programi, ki so narejeni po meri naročnika. "Uporabniki njihovih storitev so v okoli 60 odstotkih podjetja in ustanove, okoli 40 odstotkov pa je samoplačnikov," je povedala.

Med izobraževalnimi storitvami ponujajo tečaje angleščine, nemščine, francoščine, španščine, italijanščine, portugalščine, ruščine in vseh drugih svetovnih jezikov za posameznike, skupine in podjetja, programe za otroke ter kratke poslovne, komunikacijske, vodstvene in medkulturne seminarje.

Slednje, denimo, pripravljajo za posameznike ali njihove družine pred poklicno selitvijo v tujo državo, zlasti v luči razumevanja nove kulture. "Naš cilj je, da v obdobju naslednjih treh let poslovni seminarji in medkulturni treningi predstavljajo 20 odstotkov prometa," je načrte povzela Beatrice Šlamberger.

Med novostmi, ki so jo jeseni predstavili v Sloveniji, je izpostavila virtualno učenje tujih jezikov. To se razlikuje od obstoječih e-tečajev, njegova prednost pa so individualne učne ure z učiteljem, kateremu je jezik, ki ga poučuje, materni jezik, in sicer prek telefona ali prek storitve Skype. Učne ure se lahko odvijajo kadarkoli v tednu. Tečaj je osredotočen na izbrano področje, gradivo pa prilagojeno izbranim vsebinam in panogi.

Ta način učenja je v tujini zelo dobro sprejet, enako se dogaja v Sloveniji. Kot je povedala področna direktorica Berlitz Slovenija, so z začetnimi rezultati najnovejše storitve zadovoljni, saj je ta v porastu. "Trendi kažejo, da ljudje vse večkrat iščejo časovno in lokacijsko bolj fleksibilne programe," je pojasnila.