Ob današnji obletnici so v Uradu varuha človekovih pravic javno objavili posebno poročilo o projektu Zagovornik - glas otroka. V Sloveniji nekaj tisoč otrok izhaja iz nefunkcionalnih družin, v katerih se otroci na svoje starše ne morejo zanesti, je med drugim zapisano v poročilu. Po mnenju pripravljavcev poročila so podatki "alarmantni".

Namen projekta Zagovornik - glas otroka, ki poteka že pet let, je z delovanjem zagovornikov zagotoviti učinkovito izvajanje pravice otrok, da imajo v vseh postopkih, procesih in dejavnostih, ki jih zadevajo, možnost izraziti svoje mnenje in spremljati, kako se to dejansko upošteva.

V času priprave danes objavljenega poročila maja letos je bilo zagovornikov, ki so bili postavljeni nekemu otroku s soglasjem staršev ali z odločbo centra za socialno delo, 88. Do letošnjega leta pa so zagovornika postavili že 237 otrokom.

''Nerazumljivo dolgo odlašanje z ratifikacijo nekaterih pomembnih aktov''

Sicer so v instituciji varuha človekovih pravic ob današnjem dnevu navedli, da Slovenija sicer zagotavlja večino pravic, ki jih določa konvencija, "vendar pa nerazumljivo dolgo odlaša z ratifikacijo nekaterih pomembnih mednarodnih pravnih aktov, ki bi raven zaščite otrok še izboljšali". To so predvsem Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem, Konvencija o pravici otrok do stikov in Izbirni protokol h konvenciji o postopku sporočanja kršitev.

Navajajo tudi, da je bil v začetku tega leta na referendumu "žal" zavrnjen družinski zakonik, ki bi, če bi bil uveljavljen, uvedel nekatere pomembne novosti in izboljšave na področju varstva otrokovih pravic. Med temi je tudi pravica otrok do svobodnega izražanja svojih mnenj, ki naj bi jo podrobneje uredil poseben zakon o zagovorništvu otrok.

V Sloveniji v začetku oktobra obeležujemo Teden otroka

V Sloveniji je kot dan, namenjen otrokom, sicer bolj v ospredju dan oziroma teden otroka, ki se začne s prvim ponedeljkom v oktobru. ''Danes gre za obletnico sprejetja konvencije o otrokovih pravicah, kar se je zgodilo 20. novembra 1989. Dejstvo je, da se je ta dan nekako uveljavil v mednarodnem prostoru kot dan, ko se slavi sprejetje konvencije. Nekatere države ta dan že oklicale tudi za dan otrokovih pravic, druge države imajo za to kak drug dan,'' nam je razložila Liana Kalčina, predsednica nacionalnega odbora za otrokove pravice pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). ''V OZN je dolgo veljalo priporočilo, da se vsaka država sama okliče dan otrokovih pravic glede na domače dogodke, razmere ali zgodovinska dejstva. V Sloveniji nista vlada ali parlament nikdar oklicala kakšnega posebnega dneva za dan otrokovih pravic, kot je to denimo storila Kanada ali mnoge druge države. Je pa v slovenskem prostoru obveljal teden otroka, ki se začne na prvi ponedeljek v oktobru. Na ta dan je bil že prej, v jugoslovanskem prostoru, dan otroka, ki so ga uvedli na osnovi nekih starejših priporočil OZN. Mi v Sloveniji smo sami podaljšali ta dan, prvi ponedeljek v oktobru, v teden otroka,'' nam je še razložila Kalčinova.

14. decembra 1954 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela resolucijo 836(IX), ki je vsem državam članicam predlagala uvedbo Mednarodnega dneva otrok. To naj bi bil dan svetovnega bratstva in razumevanja med otroki. Datum 20. november je bil izbran zato, ker je skupščina na ta dan leta 1959 sprejela Deklaracijo o otrokovih pravicah, leta 1989 pa Konvencijo o otrokovih pravicah.

Projekt Siti besed proti lačnim šolarjem

Sicer pa je ob današnjem dnevu, v času, ko tudi vse več otrok zaznamuje finančna kriza, v kateri je država, pomembno omeniti uspeh akcije Siti besed. V okviru te humanitarne pobude organizatorji zbirajo sredstva za šolsko prehrano otrok, ki sicer nimajo sredstev, da bi si lahko privoščili malico. Po enem mesecu akcije, katere cilj je, da so s septembrom 2013 prav vsi otroci deležni malice, je bilo zbranih že 20.451 evrov. Več o akciji in možnosti donacij si lahko preberete na tej povezavi.

V Sloveniji že nekaj let deluje tudi projekt Botrstvo. Ta deluje pod okriljem ZPM Ljubljana Moste Polje, namenjen pa je izboljšanju kakovosti življenja otrokom in mladostnikom, ki živijo v Sloveniji. Botri svojim varovancem omogočajo različne aktivnosti, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti, denimo udeležbo na letovanjih, zimovanjih, taborih, šoli v naravi ... Več si lahko preberete na njihovi spletni strani.

Ob pričetku tedna otroka smo pri Dnevnik.si pisali o otrocih, ki so žrtve nasilja v družini.