Zadnja prijava, ki jo obravnava tudi inšpektorat za šolstvo, pa je povezana z dogajanjem okoli vrtčevske kuhinje. Zaposleni so v nepodpisanem dopisu, ki so ga poslali medijem, namreč opozorili na premajhno število zaposlenih v kuhinji, kar po njihovem mnenju ni v skladu s pravilnikom o kadrovskih normativih za predšolsko vzgojo. Kot so zapisali, je v kuhinji sistemiziranih 11 delovnih mest, kar zadošča za pripravo obrokov za okoli 600 otrok, medtem ko ustanovitelj, občina Postojna, vrtcu ne da soglasja za zaposlitev dodatnih petih delavcev, ki opravljajo tržni del, to je pripravo obrokov za 100 zaposlenih in 560 zunanjih odjemalcev iz treh okoliških osnovnih šol.

Avtorji dopisa navajajo, da se prekomerne obremenitve redno zaposlenih v kuhinji, ki se jim tudi ne izplačuje več nadurnega dela in uspešnosti iz povečanega obsega dela, odražajo v slabši pestrosti jedilnikov, slabši kvaliteti pripravljenih obrokov, vprašljivo je zagotavljanje zdravstveno higienske neoporečnosti jedi in izpolnjevanje vseh zahtev sistema HACCP, prihaja do napak pri sprejemu živil, delitvi porcij in pripravi diet.

Margareta Srebotnjak Borsellino, postojnska podžupanja, je nad takšnimi izjavami ogorčena. »Tisti, ki je zaposlen v kuhinji, odgovarja za kvaliteto prehrane. Če svojega dela ne bo opravljal v skladu z dolžnostmi, ki mu jih narekuje pogodba, se bomo menili drugače,« je bila odločna.

Sicer pa v zvezi z očitki na občini odgovarjajo, da upoštevajo varčevalne ukrepe in skušajo ravnati racionalno in gospodarno, zato z dodatnimi zaposlitvami v javnih zavodih soglašajo samo v primerih, ki so posebej utemeljeni in izhajajo iz trajnejših potreb, kar pa za vrtec po njihovem ne velja. Poleg tega bo kuhinja postojnskega vrtca dodatno razbremenjena z novim letom, ko se odpira kuhinja v novi osnovni šoli na Prestranku.

Podžupanja pričakuje, da bodo razmere v postojnskem vrtcu z dogovorom čim prej uredili, če ne prej, pa vsaj z imenovanjem novega ravnatelja. Tega čaka tudi ureditev kadrovskih težav in odprava nepravilnosti pri domnevno nezakonitem nagrajevanju delavcev v kuhinji in administraciji.