Prvi mož Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj je v oceni današnjih demonstracij poudaril, da so ljudje očitno premagali strah, ki je zadnje mesece vladal v tej državi.

"Ljudje si niso upali podpisovati peticij. Bali so se, kje se bodo znašli na kakšnem seznamu, če jih bo kdo videl. Ta strah je premagan," je izpostavil.

Ljudstvo je spregovorilo

Kot je dejal, je ljudstvo spregovorilo; to, kar je reklo, pa je kritično do vlade. Vlado so po njegovih besedah pozvali, da spremeni smer in politiko ali pa odide. "To je zdaj po vsem jasno. Na tak način ni več mogoče nadaljevati. To je slepa ulica, ki vodi zgolj v poglabljanje krize," je povedal. "Jaz upam, da so gospodje na Gregorčičevi to razumeli," je sklenil.

Opozarja, da je v državi brez dela vsak dan več ljudi, vlada pa se "obsedeno ukvarja le s tem, kako se bo prek zakona o državnem holdingu in zakona o slabi banki polastila nadzora nad našim zadnjim skupnim premoženjem". Štrukelj pravi, da bodo delovna mesta branili tudi z generalno stavko, če bo to treba.

Semolič: Treba je ponoviti znano resnico - krize niso povzročile socialne pravice, temveč pohlepen kapital

Takšno Evropo je po njegovem mnenju treba spremeniti v temeljih. Evropske države se moramo upreti alternativam, ki jih pošiljajo iz Bruslja, je pozval prvi govorec Dušan Semolič.

Po njegovem mnenju v Evropi umira demokracija, saj se jo prizna samo enkrat na štiri leta, in sicer ko gremo v nedeljo na volitve, medtem ko so že v ponedeljek ljudje marionete. Temu se je treba upreti, je pozval.

Po njegovih besedah pa se je treba upreti tudi predlogom, ki prihajajo s strani delodajalcev, ki zahtevajo ukinitev plačanega odmora za malico, dodatka na delovno dobo, znižanje bolniških nadomestil, odpravo konvencij mednarodne organizacije dela itd.

Kožuh Novakova: Ne dovolimo, da nas še naprej delijo!

Po besedah predsednice Zveze društev upokojencev Slovenije Mateje Kožuh Novak zbrane demonstrante danes povezujejo skupne vrednote, kot so medsebojna solidarnost in solidarnost, borba proti kraji, goljufiji, klientelizmu in revščini.

Demonstracije so po njeni oceni pokazale, da znamo stopiti skupaj. "Ne dovolimo, da nas še naprej delijo na leve in desne, verne in neverne, pametne in neumne, komuniste in liberalce, Slovence in Neslovence," je poudarila. Po njenih besedah se sedanji politiki niso naučili ničesar drugega iz zgodovine kot to, da morajo prebivalce skregati med seboj, če hočejo vladati v imenu kapitala.

Drago Lombar: ''Za njih so odveč vsi, še celo otroci, ki hočejo jesti!''

Kot tretji govorec je na oder stopil Drago Lombar, predsednik Konfederacije novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost.

''V minulih mesecih so nam vsak dan dopovedovali, da je večina odveč. Odveč so delavci, ker hočejo plačo, stari, ker hočejo pokojnine, mladi, ker hočejo zaposlitev, študentje, ker hočejo študirati brezplačno, otroci, ker hočejo jesti, učitelji in profesorji, ki premalo delajo, sindikati, ki ne poznamo na uro … Poplave so mimo, torej so tudi gasilci odveč,'' je zbrano množico nagovoril Lombar in dodal, da bi državi očitno po vladnem mnenju brez državljanov oz. ''zajedavcev'' vseh vrst šlo odlično.

''Država nima, torej mora vzeti nam, da bo lahko dala še več bogatim, tranzicijskim tajkunom in bančnemu sektorju, ki je vreča brez dna,'' je kritično dodal Lombar in delo povprečnega človeka primerjal s pogodbo, v kateri od delavca zahtevajo, da podpišem bianco menico. ''Vedno zahtevajo, da verjamemo in upamo, da nam bo enkrat bolje, ker oni že vedo ... Obljubljali so nam, da bomo postali svetilnik, postali pa smo komaj tleči ogorek. Zato jim ne verjamemo.'' Lombar je zbrane pozval, naj pokažejo, da so siti besed in groženj. ''Ne dovolimo, da nam jemljejo dostojanstvo, da jemljejo nam, ki krize nismo povzročili, da nas ščuvajo enega proti drugemu, da zmanjšujejo naše pravice, da postajamo država revnih, da odpuščajo in varčujejo na naših plečih, da nam dopovedujejo, da ne razumemo.''

Od vlade zahtevajo, tako je zaključil predsednik Neodvisnosti, naj neha groziti in poniževati, ter zlorabljati oblast'' Ustvarite pogoje, da nas bo čim več zaposlenih, pogoje za ljudi vredno življenje v državi, v kateri bomo radi živeli in bomo nanjo ponosni.''

''To spominja na genocid!''

Četrta je govorniško oder prevzela Lara Jankovič, igralka in samostojna kulturnica, članica vodstva Zveze civilnodružbenih organizacij Slovenije za pravičnost, enakopravnost, solidarnost in trajnostni razvoj . ''Vedno več nas je v naši zvezi zato, ker nismo zadovoljni z načinom dela vlade. Ker nismo zadovoljni z načinom reševanja gospodarske in finančne krize, ki jo bogati v navezi s politiki zlorabljajo za to, da postajajo še bolj bogati. Na račun vse bolj revnega ostalega prebivalstva. Politikom, ki bi morali biti v službi državljanov, pa so se obrnili proti ljudstvu, se je treba upreti!''

Jankovičeva je kot kulturnica opozorila, da je kultura trenutno v zastrašujočem stanju, kljub visoki kvaliteti slovenskega kulturnega ustvarjanja. Diskriminatoren status kulturnikov vseh struj in ''nesprejemljivo krčenje umetniškega trga, zatiranje vsakega svobodomiselnega ustvarjanja resnično spominja na genocid - tokrat slovenske kulture -, ki se je v diktatorskem režimu v zgodovini nekje že dogajal. Kdo pa smo, če ne bomo negovali svoje kulture, maternega jezika, identitete? Vse najboljše, kar smo ustvarili in se še naprej trudimo ustvarjati, nam rušijo. Še v gozdovih so si partizani dvigali zavest in samozavest s kulturo in si krepili upanje. Verjamem, da se niso borili za to, da bo danes slovenska beseda izumrla.''

Jankovičeva poziva, da se državljani aktivno uprejo ''skorumpirani, klientelistični, strankokratski in nesposobni politiki, ki je ceno za svoje dvajsetletno roparsko vodenje države naprtila delovnim ljudem, v prid kapitalu.'' ''Pokažimo oblastnikom, da dejstvo, da smo jih mi izvolili, še ne pomeni, da lahko počenjajo, kar se jim zljubi … Ne dovolimo, da politiki rešujejo najbolj bogate na račun javnih sredstev. Dajmo naši iztirjeni politiki jasen signal, naj prevzame odgovornost za svoje roparsko neoliberalno divjanje in se končno umakne! Zahtevajmo pošteno in sposobno vodstvo države, ki bi omogočilo proces sanacije slovenske demokracije in učinkovito ter pravično sanacijo gospodarske, socialne, kulturne in politične škode, ki so jo nam jo dosedanji oblastniki povzročili. Zahtevajmo demokratično, pravno in socialno državo, v kateri ima oblast ljudstvo, kot to piše v naši ustavi.''

Urbanc: ''Mladi smo vam zaupali svojo prihodnost, ne dovolite, da gredo naša srca drugam!''

Mitja Urbanc, predsednik Študentske organizacije Slovenije in peti govornik na današnjih demonstracijah je še posebej izpostavil, da je danes med drugim tudi svetovni dan študentov. ''Danes je čas, da se postavimo za svoje pravice. Da opozorimo, da Slovenija ni varen pristan za mlade, Slovenija ni svetilnik Evrope.''

Mladi so vedno bili nosilci sprememb in gonilna sila uporov, je zatrdil Urbanc. ''Živimo v državi, v kateri, žal, veljajo dvojna merila,'' je dejal in dodal, da je današnje sporočilo jasno. ''Naše zahteve morajo biti slišane! Imamo odgovornost do sebe in generacij za nami, da opozorimo na napake in jasno zahtevamo spremembe.'' Protestirajo proti ukrepom, ki tako kratkoročno kot dolgoročno poslabšujejo položaj mladih, proti reformam, ki breme krize prenašajo na pleča mladih, proti večanju socialne izključenosti in rušenju temeljev socialne države, proti izključujoči politiki do mladih ter proti uničenju javnega kakovostnega visokega šolstva. ''Šolnine niso opcija,'' zatrjuje Urbanc.

''Za zaključek pa še zadnji apel političnim elitam: Mladi smo vam zaupali svojo prihodnost. Prihodnost družbe je v nas. Ne dovolite, da gredo naša srca in glave drugam!''

''Ne v mojem imenu!''

Igor Koršič, izredni profesor in predstavnik Koordinacijskega odbora kulture Slovenije (KOKS), ki združuje 44-ih kulturnih organizacij, društev in zavodov je prebral preticijo Ne v mojem imenu!

''Zaradi strahu, pohlepa, izprijenosti, laži in razdora, ki vladajo v državi Sloveniji, javno odrekam soglasje vsem trem vejam oblasti. V mojem imenu tega, kar počnete, nimate pravice početi! Zahtevam vlado z najširšo državljansko podporo, s programom konkretnih razvojnih prednostnih nalog! Zahtevam demokracijo – ter pravno in socialno državo,'' se je glasil začetek peticije, ki med drugim tudi na glas vpije, da so državljani Sloveniije država in ne parazit. ''Nočemo neoliberalne, retrogradne in fašistoidne druge republike! Nočemo neoliberalne Evrope! Nočemo Evrope, ki ščiti interese velikih in močnih! Ne v mojem imenu!''

Peticija zahteva oblast ljudstva in državljanov, demokratično in socialno državo, konča pa z zadnjimi vrsticami četrte kitice Prešernove Zdravljice: '' … vsi naj si v róke sežejo, de oblast in z njo čast, ko préd, spet naša boste last!''

''Gaslici so kot prostitutke!''

Predsednik Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije Aleksander Ogrizek je poudaril, da je "gasilec kot evropska prostitutka, ki jo država zlorablja že 20 let". "Država nam je napovedala vojno, mi pa se moramo v vojni braniti. Naj nehajo zažirati slovenskega delavca, borili so se naši dedje, pradedje, leta 1991 tudi mi - za boljši jutri," je dejal. Pri tem je dodal, da so dobili vse bitke, tudi bitke po vodnih ujmah, ki so pustošile po Sloveniji, pa vendar so gasilcem vzeli vse.

Dijaki imajo dovolj!

Tudi dijaki imajo vsega dovolj. Kot je slikovito opisal Alen Hliš, predsednik Dijaške organizacije Slovenije, so dijaki danes siti sr**ja, želijo pa si znanja, ''Današnje vsesplošne demonstracije so resno opozorilo Vladi in državnim organom, ki so šli predaleč! Naše prisotnosti nihče ne obravnava kot resne. Naših predlogov nihče ne obravnava konstruktivno. Nam je tega dovolj.''

Dijaki se tako obračajo proti nepremišljenemu spreminjanju pravic, ki ne slabšajo samo položaja dijakov, študentov in delavcev, temveč vseh državljanov Republike Slovenije. ''Sprejemanje odločitev brez konsenza socialnih partnerjev vodi v propad … Da smo dijaki prelahka tarča napadov z visokih položajev, se kaže že leta. Vzeli so nam malice, vzeli so nam otroške dodatke in štipendije, dijaški domovi so predragi, našim staršem nižajo plače ali jim enostavno ne dajo dela. Naši dedki in babice nam ne morejo več dati žepnine.''

Hliš dodaja, da dijaki ''Velikim'' najbolj zamerijo, da so med njihovimi vrstami povzročili razslojevanje. ''Kruljenje naših želodcev postaja preglasno. Poslušajte nas zdaj, jutri bo kruljenje tako močno, da ne boste mogli spati!

Slaba banka je točno to - slaba

Tomaž Kumer, predsednik Sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije je v svojem današnjem nagovoru pozornost posvetil predvsem slabi banki. Izpostavil je zastraševanje naroda s potopom države in pa odgovornost politikov. Predstavil je tudi slabosti omenjenega zakona ter zbranim pojasnil, kaj je treba storiti, da bi izvajanje tega zakona preprečili.

Štrukelj: Nismo ovce!

Kot zadnji je zbrane nagovoril še Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije. ''Pred tremi dnevi v Lizboni, Madridu, Parizu, Bruslju, Varšavi, Budimpešti, Rimu in Berlinu, danes v Pragi in Ljubljani in Atenah. Sindikati, civilnodružbene skupine in gibanja imamo po vsej Evropi enako sporočilo: Zavračamo brutalne varčevalne ukrepe, ker so popolnoma napačni, za naše družbe destruktivni in nepravični. Komu še ni jasno, da poskuša kapitalsko-politična elita krizo izkoristiti za utrditev materialne in politične moči na račun uničevanja socialne države in kakovosti naših življenj? Nismo ovce, da bi se vdano uklonili močni in vplivni manjšini, ki nas hoče žrtvovati za ohranitev svojih privilegijev!''

''Pa kje to živimo?!''

Štrukelj opozarja, da je v Sloveniji brez dela vsak dan več ljudi, vlada pa se ''obsedeno ukvarja le s tem, kako se bo prek zakona o državnem holdingu in zakona o slabi banki polastila nadzora nad našim zadnjim skupnim premoženjem. Tako zelo, da zgine skoraj 400 podpisov, ki so jih v državni zbor prinesli sindikati. To je skrajna oblastniška manipulacija in norčevanje iz demokratičnih principov. Niti predsednik DZ niti minister pa se ne čutita odgovorna. Pa kje mi to živimo? A smo v Belorusiji? ''

Štrukelj se je pridružil že izrečeni misli Lombarja, da so za vlado javni uslužbenci in uslužbenke paraziti, ki živimo na račun drugih. ''Mi nismo zajedavci, gospod predsednik, mi zdravimo, mi poučujemo, mi negujemo, mi varujemo in zagotavljamo, da država funkcionira.''

Predsednik konfederacije je bil jasen, da se bodo za delovna mesta borili z vsemi sredstvi, če bo potrebno, tudi z generalno, nato pa nagovoril predsednika slovenske vlade.

Janša: Če ne zmorete, je pravi trenutek, da si poiščete delo, ki ne bo škodilo drugim

''Gospod Janez Janša: Če je sekanje in rezanje socialne države, uničevanje javnih storitev, zniževanje plač in odpuščanje, vse, kar je vlada sposobna storiti; če vlada nima pozitivnega programa, za katerega bi pridobila soglasje večine; če se ne morete odreči grožnjam državljanom in državljankam, kaj hudega se nam bo zgodilo, če ne bomo storili, kar zahtevate; če se ne morete odreči demoniziranju sindikatov in podtikanju politizacije, kadar se zavzamemo za naše skupno premoženje; če so na pomembnih funkcijah in delovnih mestih lahko le ljudje, ki so vam brezpogojno poslušni, je ta trenutek pravi trenutek, da si poiščete delo, ki ne bo škodilo drugim in ki ga zmorete.''

Štrukelj je zbrane na trgu povezal v novo koalicijo. ''Danes je na tem trgu nastala nova koalicija. Med ljudmi, ki verjamemo, da družbo lahko organiziramo bolje in bolj pravično. Koalicija, ki ve, kaj hoče in česa noče. Noče uničevalnih varčevalnih ukrepov, hoče ohranjati delavna mesta in usmeriti energijo v gospodarski zagon in nova delovna mesta, hoče solidarnost in socialno državo.''

13.00 - Demonstracije so uradno zaključene.

  

Zadnje besede pa pripadajo Srečku Kosovelu: ''Pravica naj bo edini svetilnik, ki naj orientira razbito ladjo človeštva.''

 

12.56 - ''Socialna država je najplemenitejši prispevek evropske družbe k civilizaciji, je soglasje, da tistega med nami, ki potrebuje pomoč, ne bomo pustili samega. In način reševanja krize nam hoče vzeti prav to, najbolj dragoceno vrednoto, ki jo Evropejci imamo. In za to se je vredno boriti. Za solidarno Slovenijo in solidarno Evropo!'' je zaključil Štrukelj.

12.55 - Danes, na tem trgu, je nastala nova koalicija: med sindikati v zasebnem in javnem sektorju in med številnimi civilnimi združenji in gibanji, med ljudmi, ki verjamemo, da družbo lahko organiziramo bolje in bolj pravično. Koalicija, ki ve, kaj hoče in česa noče.

 

12.53 - ''Predsednik slovenske vlade, gospod Janez Janša: Če je sekanje in rezanje socialne države, uničevanje javnih storitev, zniževanje plač in odpuščanje, vse, kar je vlada sposobna storiti,če vlada nima pozitivnega programa, za katerega bi pridobila soglasje večine, če se ne morete odreči grožnjam državljanom in državljankam, kaj hudega se nam bo zgodilo, če ne bomo storili, kar zahtevateče se ne morete odreči demoniziranju sindikatov in podtikanju politizacije, kadar se zavzamemo za naše skupno premoženje, je ta trenutek pravi trenutek, da si poiščete delo, ki ste ga sposobni opraviti in ki ne bo škodilo drugim.''

 

12.51 - ''Ob zniževanju mase za plače nas ni nihče nič vprašal, kot da smo smeti. Naj povem naravnost: za delovna mesta se bomo borili z vsemi sredstvi, ki so nam na voljo, tudi z generalno stavko, če bo treba.''

12.50 -  Štrukelj:  ''Mi nismo zajedavci, gospod predsednik vlade, mi zdravimo, mi poučujemo, mi negujemo, mi varujemo in zagotavljamo, da država funkcionira.''

 

12.47 -  V Sloveniji je brez dela vsak dan več ljudi, vlada pa se obsedeno ukvarja le s tem, kako se bo prek zakona o državnem holdingu in zakona o slabi banki polastila nadzora nad našim zadnjim skupnim premoženjem. 400 podpisov je izginilo v državnem zboru, ki so jih prinesli sindikati. Niti predsednik DZ niti minister pa se ne čutita odgovorna za to, da se norčujejo iz demokracije.  To je skrajna oblastniška manipulacija in norčevanje iz demokratičnih principov.'' 

 

 ''Pa kje mi to živimo? A smo v Belorusiji?''

 

12.43 - Na oder prihaja Branimir Štrukelj.

 

12.42 - ''Slaba banka je slaba rešitev,'' je zaključil Kumer.

 12.40 - Tomaž Kumer, predsednik Sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije: ''Je  res treba vse prodat?''


''Ne bomo plačevali vaših grahov! Zbrati moramo 40.000 podpisov za referndum in zakon o Slabi banki zavrniti. Politiki pa dajemo jasno sporočilo - dovolj nam je.''


2.35 - ''Dijaki si takšne prihodnosti ne želimo! Zahtevamo boljši jutri! Kruljenje naših želodcev postaja preglasno. Poslušajte nas zdaj, jutri bo kruljenje tako močno, da ne boste mogli spati'' je zaljučil Hliš.

 


12.34 - ''Današnje vsesplošne demonstracije so resno opozorilo vladi in državnim organom, ki so šli predaleč! Naše prisotnosti nihče ne obravnava kot resne. Naših predlogov nihče ne obravnava konstruktivno. Nam je tega dovolj.''


12.31 - ''Mi smo danes siti sr**ja!'' opozarja Alen Hliš, predsednik Dijaške organizacije Slovenije, ki je zasedel oder.


12.30 - ''Zahtevamo oblast ljudstva! Zahtevamo oblast državljanov! Mi smo Slovenija! Zahtevamo demokratično in socialno državo. Zaključujem s Prešernom:  vsi naj si v róke sežejo, de oblast in z njo čast, ko préd, spet naša boste last!''


12.28 - Iz Kongresnega trga odmevajo besede: ''Lopovi, lopovi, lopovi!''

 

12.27  -  ''Paraziti ste vi, avtokratska partitokracija, ki krade, namesto da bi razvijala državo, zlorablja demokracijo, namesto da bi jo utrjevala, nas ščuva med sabo, namesto da bi nas povezovala, nas straši, nam grozi in nas ropa v imenu globalnega finančnega kapitala, namesto da bi varovala naše interese. Ne v mojem imenu!'' 


Ne bomo plačevali vaše krize in krize globalnega finančnega kapitala! Države nismo pripeljali v krizo mi, ampak vi, hlapčevska, prevarantska, lažniva, tatinska in neodgovorna politika.12.26 -  ''Zaradi strahu, pohlepa, izprijenosti, laži in razdora, ki vladajo v državi Sloveniji, javno odrekam soglasje vsem trem vejam oblasti. V mojem imenu tega, kar počnete, nimate pravice početi! Zahtevam vlado z najširšo državljansko podporo, s programom konkretnih razvojnih prednostnih nalog! Zahtevam demokracijo – ter pravno in socialno državo,'' se je glasil začetek peticije, ki med drugim tudi na glas vpije, da so državljani Sloveniije država in ne parazit. ''Nočemo neoliberalne, retrogradne in fašistoidne druge republike! Nočemo neoliberalne Evrope! Nočemo Evrope, ki ščiti interese velikih in močnih! Ne v mojem imenu!''


12.25 - Igor Koršič, izredni profesor in predstavnik Koordinacijskega odbora kulture Slovenije, bere peticijo ''Ne v mojem imenu!''


12.20 -  ''Kaznovati revne, prikimavati politiki Bruslja - to je politika naše vlade.Manevrskega prostora ni. Še posebej pri poklicnih gasilcih ne. Gasilec je kot ena evropska prostitutka, ki ga država izrablja že 20 let.''

 

''Država, ki nima posluha za gasilce, policijo, carinike, zdravnike, kulturto ... To je pogreb, bankrot.''

12.13 - Na odru Aleksander Ogrizek, predsednik Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije. ''Zakaj smo danes tukaj? Zaradi Slabe banke, ki je navadna šalabajzerija.'' 

 

''Zaradi obešanja krize na tiste ki je niso povzročili - na mlade, upokojence in zaposlene. Da se bližamo bankrotu, je kriva država!''

 

12.07 - Po Kongresnem trgu odmevata Bandiera rossa in Power to the people.

 

Spremljajte nas tudi na twitterju (#) in si oglejte fotogalerijo.

 

POSTANITE VIDNI: Demonstrante pozivamo - pošljite svoje slike z današnjih protestov na online@dnevnik.si

 

12.05 - Urbanc zaključil: ''Za zaključek pa še zadnji apel političnim elitam: Mladi smo vam zaupali svojo prihodnost. Prihodnost družbe je v nas. Ne dovolite, da gredo naša srca in glave drugam!''

 

12.05 - ''Danes in zdaj smo mladi složni v tem, da od nosilcev politične oblasti zahtevamo ukrepe, ki bodo izboljšali položaj mladih. Ukrepe, ki bodo spodbujali razvoj podpornih elementov osamosvajanja in zaposlovanja mladih. Ukrepe, ki ne bodo uničevali, ampak spodbujali kakovostno in pod vsem enakimi pogoji dostopno javno visoko šolstvo. Zahtevamo danes, ne jutri,'' dodaja Urbanc.


12.03 - ''Gospod minister: Šolnine niso opcija!''

11.58 -  Na odru: Mitja Urbanc, predsednik Študentske organizacije Slovenije:

''17. november je svetovni dan študentov in tako kot mi danes tudi naši kolegi po vsej Evropi opozarjajo na svoj položaj. Danes je čas, da se postavimo za svoje pravice. Da opozorimo, da Slovenija ni varen pristan za mlade, Slovenija ni svetilnik Evrope.''


11.55 -  ''Pokažimo oblastnikom, da dejstvo, da smo jih mi izvolili, še ne pomeni, da lahko počenjajo, kar se jim zljubi … Ne dovolimo, da politiki rešujejo najbolj bogate na račun javnih sredstev. Dajmo naši iztirjeni politiki jasen signal, naj prevzame odgovornost za svoje roparsko neoliberalno divjanje in se končno umakne! 

 ''Zahtevajmo pošteno in sposobno vodstvo države, ki bi omogočilo proces sanacije slovenske demokracije in učinkovito ter pravično sanacijo gospodarske, socialne, kulturne in politične škode, ki so jo nam jo dosedanji oblastniki povzročili. Zahtevajmo demokratično, pravno in socialno državo, v kateri ima oblast ljudstvo, kot to piše v naši ustavi.''

 

11.53 - Diskriminatoren status kulturnikov vseh struj in ''nesprejemljivo krčenje umetniškega trga, zatiranje vsakega svobodomiselnega ustvarjanja resnično spominja na genocid - tokrat slovenske kulture -, ki se je v diktatorskem režimu v zgodovini nekje že dogajal,'' pove Jankovičeva.

 

11.50 - Četrta je govorniški oder prevzela Lara Jankovič, igralka in samostojna kulturnica, članica vodstva Zveze civilnodružbenih organizacij Slovenije za pravičnost, enakopravnost, solidarnost in trajnostni razvoj . ''Vedno več nas je v naši zvezi zato, ker nismo zadovoljni z načinom dela vlade. Ker nismo zadovoljni z načinom reševanja gospodarske in finančne krize, ki jo bogati v navezi s politiki zlorabljajo za to, da postajajo še bolj bogati. Na račun vse bolj revnega ostalega prebivalstva. Politikom, ki bi morali biti v službi državljanov, pa so se obrnili proti ljudstvu, se je treba upreti!


11.41 - Iz Kongresnega trga odmevajo Hej, brigade!

 

11.40 -  Od vlade zahtevajo, tako je zaključil predsednik Neodvisnosti, naj neha groziti in poniževati, ter zlorabljati oblast. ''Ustvarite pogoje, da nas bo čim več zaposlenih, pogoje za ljudi vredno življenje v državi, v kateri bomo radi živeli in bomo nanjo ponosni.'' 


''Skupaj smo močnejši!''


11.38 -  ''Ne dovolimo, da nam jemljejo dostojanstvo, da jemljejo nam, ki krize nismo povzročili, da nas ščuvajo enega proti drugemu, da zmanjšujejo naše pravice, da postajamo država revnih.'' 


11.35 - ''Država nima, torej mora vzeti nam, da bo lahko dala še več bogatim, tranzicijskim tajkunom in bančnemu sektorju, ki je vreča brez dna,'' je kritično dodal Lombar in delo povprečnega človeka primerjal s pogodbo, v kateri od delavca zahtevajo, da podpišem bianco menico. ''Vedno zahtevajo, da verjamemo in upamo, da nam bo enkrat bolje, ker oni že vedo ... Obljubljali so nam, da bomo postali svetilnik, postali pa smo komaj tleči ogorek. Zato jim ne verjamemo.''


11.31 - Drago Lombar,predsednik Konfederacije novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost, tretji govorec na protestih: ''Evropa krvavi. Priča smo največjemu razslojevanju prebivalstva po drugi svetovni vojni.Priča smo poglabljanju revščine in s tem lahkote.''  


 ''Vminulih mesecih so nam vsak dan dopovedovali, da je večina odveč. Odveč so delavci, ker hočejo plačo, stari, ker hočejo pokojnine, mladi, ker hočejo zaposlitev, študentje, ker hočejo študirati brezplačno, otroci, ker hočejo jesti, učitelji in profesorji, ki premalo delajo, sindikati, ki ne poznamo na uro … Poplave so mimo, torej so tudi gasilci odveč.''

 

11.30 - ''Ne dovolimo, da nas zavajajo, da nas razdvajajo - na leve in desne, na verne in neverne, na bogate in revne, na Slovence in Neslovence, na pametne in neumne. Današnji protest je dokazal, da znamo stopiti skupaj!''

 

11.25 - Na odru trenutno Mateja Kožuh Novak,  predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije, ki je zbrane nagovorila z besedamu: ''Pozdravljeni neubogljivi državljani Slovenije!''

 

''Naloga politike je zdovoljevanje potreb večine prebivalstva, ne le bogatih!'' meni Kožuhova.

 

11.20 - ''Nobena delavska pravica, nobena socialna pravica ni bila večna, biti mora izborjena,'' je zaključil Semolič. ''Hodimo skupaj, uprimo se tistim, ki so nam neprijazni! Bodimo skupaj in borimo se za to!''

11.15 - ''Delavke in delavci niso blago! Imajo pravico do dostojnega življenja, zato predloge vlade zavračamo!'' trdi prvi današnji govorec, Dušan Semolič iz ZSSS. 

 

 

''Zatevamo revizijo državnih poslov. Kraja, tatvina državnega premoženja naj postane kaznivo dejanje, ki nikoli ne zastara!''

11.10 - Do sedaj na Kongresnem trgu zbranih že vsaj 10.000 ljudi, pričakuje se jih trikrat toliko. Polnijo se vsi kotički okoli trga. 

 

Spremljajte nas tudi na twitterju (#) in si oglejte fotogalerijo.

 

11.00 - Pričakuje se več deset tisoč ljudi. Protest se uradno začenja.

 

10.40 - Zbranih že 5000 ljudi. Na Kongresnem trgu postaja vse bolj glasno.

 

10.30 - Iz obeh smeri Slovenske ceste se na Kongresni trg vseskozi vali tok novih demonstrantov. Trenutno je zbranih že okoli 1000 ljudi, število pa nezadržno raste. Demonstranti prihajajo iz različnih organizacij, s seboj pa nosijo transparente in plakate. Slišati je tudi bučanje vuvuzel in piščali, med tem kot slovenski kantavtor Jani Kovačič poje ''simbolično'' pesem Delam kot zamorc. 

Spremljajte nas tudi na twitterju (#) in si oglejte fotogalerijo.

10.20 - Na Šubičevi ulici, v smeri proti parlamentu, se nahaja večje število policije in policijskih vozil. Pred parlamentom se trenutno ne dogaja nič nič posebnega. Policija ima sicer pripravljene železne pregrade, a parlament trenutno ni zavarovan.

Na Kongresnem trgu se je med tem zbralo že med 300 - 350 ljudi, protestniki pa vseskozi še prihajajo.

Spremljajte nas tudi na twitterju (#) in si oglejte fotogalerijo.

 

10.00 - Na Kongresnem trgu se uro pred uradnim začetkom protestov nahaja že okoli 200 protestnikov. Večje število protestnikov se počasi bliža zbirališču tudi vzdolž Slovenske ceste. Oglejte si galerijo fotografij.