»Že od nekdaj veliko vlagamo v vrednote, kot so spoštovanje, sodelovanje, razumevanje, zaupanje, tolerantnost in pozitivna naravnanost. Te vrednote smo krepili predvsem z druženjem izven delovnega časa, v delovni čas pa smo poleg malice uvedli še dva desetminutna odmora, ki ju izkoristimo za izmenjavo mnenj in izkušenj ter predlogov,« je nedavno pojasnil Boštjan Gaberc, direktor Mikrografije, ki v zlati niti kot gazela dolenjsko-posavske regije sodeluje tretje leto.

»Zaposleni so bistvo vsakega podjetja, produkta, storitve pa še posebej,« poudarja Gaberc, ki je prepričan, da zadovoljni in motivirani zaposleni lahko premagajo marsikatero oviro celo brez novih investicij ali pomembnejših posodobitev.

V Zlati niti 2011 je bilo na seznamu 101 najboljšega zaposlovalca kar 17 gazel, organizator jih letos pričakuje še več, saj so dobri poslovni rezultati pogosto neposredno povezani z organizacijsko kulturo podjetja.

Podjetja, ki o sodelovanju v Zlati niti še razmišljajo, lahko najdejo vse podatke o izboru Zlata nit 2012, tudi o metodologiji in poteku izbora, ter elektronsko prijavnico na spletnem naslovu www.zlatanit.dnevnik.si.

Zbiranje prijav in anketiranje v podjetjih poteka vse do konca leta. Podjetja se lahko v Dnevnikov izbor prijavijo na spletnem naslovu www.zlatanit.dnevnik.si. Izmed vseh prijavljenih podjetij – lani jih je bilo rekordnih 111 – bo na podlagi uspešnosti podjetja, ki se ugotavlja po metodi uravnoteženih kazalnikov (BSC – balanced scorecard) in anketiranja naključnega vzorca zaposlenih v podjetju, oblikovan abecedni seznam 101 najboljšega zaposlovalca, ki bo javno objavljen v soboto, 26. januarja 2013. Imena vseh 21 finalistov bodo znana 2. februarja, nato bodo v štirih tednih predstavili njihovo organizacijsko kulturo in dobre prakse. Najboljši zaposlovalci bodo znani 21. marca 2013.