Škofljica.Župani od Škofljice do Osilnice so razhudeni, saj menijo, da jih z obvoznico spet nekdo vleče za nos. Župan Škofljice Ivan Jordan je povedal, da bodo zato v ponedeljek poslali predsedniku vlade Janezu Janši pismo in zahtevali sestanek z njim. »Opozorili ga bomo, da njegovi ministri ne držijo danih obljub. Želimo tudi, da se vlada enkrat za vselej izjasni, ali podpira gradnjo obvoznice čez Ljubljansko barje ali ne. Če je ne podpira, bomo župani dvignili roke in se ne gremo več,« je odločen Jordan.

Da gre pri umeščanju obvoznice bolj kot ne za vprašanje volje obeh pristojnih ministrov – Franca Bogoviča in Zvonka Černača – meni tudi grosupeljski župan Peter Verlič: »Ministra sicer pravita, da podpirata umestitev trase čez Ljubljansko barje, a potem se nam zgodi predlog širitve Nature 2000, ki se še dodatno zajeda v koridor načrtovane obvoznice.«

Problem je političen in ne strokoven

Verlič je tudi opozoril, da sta se že ministra v sestavi prejšnje vlade – Roko Žarnić in Patrick Vlačič – dogovorila, da bo šla trasa čez Ljubljansko barje. »Pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami so tudi vse stranke – razen Državljanske liste – podpisale zavezo, da bodo spoštovale ta dogovor,« je spomnil Verlič, ki meni, da je problem z umeščanjem obvoznice politične in ne strokovne narave.

Po njegovem mnenju namreč evropski direktivi o habitatih in pticah izjemoma dopuščata posege v Naturo 2000: »Obstajajo celo priporočila in navodila evropske komisije, kako se lahko pripravijo gradiva v primeru, ko je ogroženo zdravje in življenje ljudi ali ko je ogrožen gospodarski razvoj regije. Ta definicija pa zagotovo velja za prometne zagate na Škofljici.«

Okoljsko poročilo v preverbo neodvisnemu revizorju

Na pristojnih ministrstvih, ki jih vodita Bogovič in Černač, nam včeraj niso odgovorili, zakaj je bilo okoljsko poročilo ob razgrnitvi študije variant zadržano. Smo pa izvedeli, da naj bi bila razgrnitev okoljskega poročila le zamaknjena za nekaj tednov, saj naj bi ga dalo kmetijsko ministrstvo v preverjanje neodvisnemu revizorju.

Po naših informacijah naj bi na ministrstvu dvomili o pripravljalcih poročila, torej o Zavodu RS za varstvo narave, in sicer predvsem zato, ker so v poročilu zapisali, da bi bilo treba – ob umestitvi obvoznice v Naturo 2000 – za preselitev metuljev in ptic zagotoviti kar 280 hektarjev nadomestnih habitatov.

Realne površine nadomestnih habitatov ne bi smele presegati 90 hektarjev, pravi naš vir, kar naj bi ministrstvu z revizijo okoljskega poročila pomagali dokazati na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti oziroma na ljubljanski biotehniški fakulteti.