Rebalans znižuje prvotni plan tako prihodkov kot odhodkov, in sicer z 88,3 milijona evrov na 86,5 milijona evrov. "Rebalans kaže, da določene zaposlitve vendarle lahko realiziramo na račun racionalizacij, ki smo jih dosegli," je za STA po seji dejala Žličarjeva.

"Rebalans je postavil na svoje mesto tako zakon za uravnoteženje javnih financ in njegove posledice na finance kot tudi naša notranja prizadevanja. Če se prihodek zmanjša, a se hkrati zmanjšajo tudi odhodki, je to dober znak. Problem bi nastal, če bi bi se prihodki zmanjševali, odhodki pa ne," je opozorila.

Rebalans predvideva tudi deset zaposlitev s 1. decembrom, ki so po opozorilu strokovnega direktorja inštituta Janeza Žgajnarja nujne za nemoteno delo inštituta.

Predsednik sveta Janez Remškar je za STA ocenil, da je rebalans ustrezno pripravljen in da bo realizacija takšna, kot je predvidena. Meni tudi, da bo inštitut končal leto brez izgube.

Poudarja pa, da je inštitut na posameznih področjih "kadrovsko podhranjen". "Upam, da bomo v zdravstvenem delu uspeli razmere izboljšati, v nezdravstvenem sektorju pa bomo skušali čim manj zaposlovati," je dejal.