Za generalnega direktorja je lahko imenovan kandidat, ki ima univerzitetno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj z organizacijo, vodenjem in upravljanjem. Zaželeno je, da ima kandidat delovne izkušnje v zdravstvu, poleg tega mora predložiti program dela in razvoja onkološkega inštituta, piše na spletni strani inštituta.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je treba oddati v 30 dneh po objavi razpisa, še piše v razpisu.

Sedanja generalna direktorica Žličarjeva je vodenje inštituta s polnimi pooblastili prevzela marca 2009, pred tem ga je nekaj časa vodila inštitut kot vršilka dolžnosti generalnega direktorja.

Mandat Žličarjeve je zaznamovala selitev inštituta v novo stavbo ter nato težave z zarjavelim vodovodom v novih prostorih. Težava še vedno ni odpravljena. Prav tako je v njenem mandatu v javnosti odmeval upravni nadzor nad inštitutom.