Konec septembra je bilo v Sloveniji 808.317 delovno aktivnih oseb, kar je skoraj enako kot avgusta in dva odstotka manj kot septembra lani.

Od januarja se je registrirana brezposelnost znižala za odstotno točko, državni statistiki pa pričakujejo, da se bo v zadnjih mesecih leta - tako kot v preteklih letih - znova nekoliko zvišala.

Ker se število delovno aktivnih v septembru v primerjavi z avgustom skoraj ni spremenilo (znižalo se je samo za okrog 100), se je stopnja registrirane brezposelnosti tokrat znižala predvsem zaradi znižanja števila registriranih brezposelnih oseb. Septembra je bilo namreč med registriranimi brezposelnimi 400 žensk in 230 moških manj kot avgusta.

Število delovno aktivnih se je septembra le malenkost znižalo, nekoliko večje spremembe pa so se zgodile po področjih dejavnosti. V izobraževanju se je število delovno aktivnih zvišalo skoraj za 1000 (verjetno zaradi novega šolskega leta), v gradbeništvu in v finančnih in zavarovalniških dejavnostih pa se je znižalo za 600 oz. 400.

Pregled po statističnih regijah kaže, da se je stopnja registrirane brezposelnosti v večini statističnih regij znižala. V jugovzhodni Sloveniji in v goriški statistični regiji se ni spremenila, zvišala pa se je v obalno-kraški (za 0,4 odstotne točke), notranjsko-kraški (za 0,2 odstotne točke) in osrednjeslovenski statistični regiji (za 0,1 odstotne točke).