Kranj. Javnost je bila zgrožena ob podatkih o nenamenski zapravljivosti kranjskih mestnih svetnikov, ki so denar za svetniške skupine zapravljali za nakupe mesa in drugih dobrot, nezakonite najemnine, zasebno telefoniranje in podobno. Na vse to je opozorila notranja revizija občine, nadzorni odbor pa je pozval župana Mohorja Bogataja, da pripravi boljši pravilnik in da svetniki vse, kar so zapravili z zlorabami pravilnika, vrnejo v proračun.

Bogataj je povedal, da je bil pravilnik tak, kot je bil in da so svetniške skupine denar pač porabile skladno z njim, o etiki in morali njihovega početja pa naj si vsak sodbo ustvari sam. Na seji mestnega sveta pa je predlagal novi pravilnik, ki ni več dovoljeval porabe davkoplačevalskega denarja za »reprezentanco« in je natančno opredelil način porabe vseh sredstev za delo svetniških skupin.

»Zakaj bi menjali pravilnik, če so ljudje ravnali slabo? Pravilnik je dober, a se vsakega lahko krši. Popolnoma je zatajil nadzor,« je povsem drugačen pogled nakazal svetnik SD, nekdanji tožilec in pravnik Stane Boštjančič in posredno pokazal tako na nadzorni odbor kot postopke izdaje naročilnic, ki jih podpisuje župan ali podžupani. Igor Velov (Zares) pa je poudaril, da mu je poslej neprijetno hoditi po Kranju, saj ga ljudje sprašujejo, ali si je namazal biftek. »A ne gre metati vseh v en koš. Ko nekdo naroči 220 kilogramov mesnin in potem javnosti pove, da jih je porabil za štiričlansko svetniško skupino, čeprav svetniki o tem nič ne vedo, je sporočilo nadzornemu odboru jasno. Obvestiti je treba druge organe, ugotoviti kršitve.«

Po sedanjem pravilniku pa kršitev ni mogoče ugotavljati, ker ta tega sploh ne predvideva. »Ni nobenih sankcij, svetnike se ocenjuje le na volitvah. Tam so in bodo občani odločili, kdo sodi v svet in kdo ne,« je dejal Boštjančič. In pri tem je tudi ostalo, saj o novem pravilniku sploh niso odločali, Bogataj in predsednica nadzornega obora Alenka Podbevšek pa vračila zapravljene vsote v proračun nista niti omenila.

Tudi glasovanje o strinjanju s starim pravilnikom je pokazalo, da svetnikom pretirano jasno opredeljevanje stroškov z novim pravilnikom, kjer reprezentančni stroški niso bili predvideni, ne diši. Raje so z enim vzdržanim glasom sprejeli sklep, da se bodo o uporabi davkoplačevalskega denarja za svetniške skupine po enotnih merilih dogovorili kar predstavniki svetniških skupin. šu