Novo mnenje komisije za preprečevanje korupcije (KPK) sumi mariborskega župana storitve najhujših kaznivih dejanj, ki jih lahko zagreši nosilec javne funkcije. Dokazi zoper Franca Kanglerja so izjemno obremenilni tudi zato, ker je imela komisija na voljo izjave »kronske« priče, podkrepljene s prisluhi županovim telefonskim pogovorom.

Marca so nadzorniki podjetja Farmadent, ki je v posredni stoodstotni lasti Mestne občine Maribor, pod točko »razno« razrešili dolgoletnega direktorja Leopolda Donka. Menedžer je sklenil zaščititi svoje dobro ime in je javnosti razkril škandalozna početja Kanglerja ter njegovih najožjih sodelavcev, ki so se zgodila na škodo Farmadenta. Dan po objavi intervjuja v Dnevniku je KPK navezala stik z Donkom. Sedem mesecev kasneje je objavila za Kanglerja uničujoče ugotovitve.

Osumljen kaznivih dejanj, ki jih preganjajo po uradni dolžnosti

Po oceni KPK je županovo ravnanje večkrat izpolnilo znamenja korupcije. Še več, Kangler izvaja sistemski klientelizem in zlorablja županski položaj. Komisija, ki ji predseduje Goran Klemenčič, je svoje ugotovitve skupaj z dokazili odstopila kot ovadbo policiji in tožilstvu. Kanglerja utemeljeno sumijo storitve več kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.

Kaj se je dogajalo v Farmadentu? Oktobra 2011 je Kangler predlagal nadzornemu svetu, naj za prokuristko imenuje Duško Jurenec, dotedanjo vodjo njegovega kabineta, prej pa sekretarko avtošole AMD TAM Maribor. Bruto plača Jurenčeve, ki je postala prokuristka bolj ko ne zato, da bi iskala razloge za predčasno razrešitev Donka, je na mesec znašala 9900 evrov. Omeniti velja še, da je bilo imenovanje Jurenčeve nezakonito in brez ustrezne pravne podlage.

»Župan je s tem, ko je predlagal Jurenčevo za prokuristko, izpolnil znake koruptivnega ravnanja,« so prepričani v komisiji. »Svojo funkcijo je uporabil za to, da je Jurenčevi, s katero je v osebnih odnosih, omogočil materialno korist v višini približno 10.000 evrov mesečno.«

Sašo Peče s plagiati zaslužil 98.400 evrov

Podoben scenarij se je odvil že oktobra 2009. Dva meseca po tistem, ko je Sašo Peče nehal prejemati poslansko nadomestilo, je moral Donko na sestanek v županovo pisarno. Kangler je od njega terjal, naj zaposli Pečeta kot prokurista. Direktor se s tem ni strinjal. »Vendar je tedaj še prevladal razum,« je marca Dnevniku povedal Donko. »Dogovorili smo se za sklenitev dveletne svetovalne pogodbe s Pečetovim podjetjem Salutor.«

Salutor je s tem pridobil neupravičeno protipravno premoženjsko korist v višini 98.400 evrov, je ugotovila komisija. »Posli s takšnimi okoliščinami so običajno označeni kot izplačevanje rent na račun javnih sredstev v klientelističnih omrežjih.« In kaj je svetoval Peče? »Velik del izdelkov je plagiat«, je ugotovila KPK. Salutor je namreč svoje »nasvete« delno ali v celoti prekopiral iz seminarskih, diplomskih, magistrskih ali doktorskih del, prosto dostopnih na spletnih straneh.

Kangler in Peče sta v postopku pri KPK zavračala oceno, da naj bi župan vplival na ravnanje direktorja Donka. Komisija je prepričana, da so njuna zatrjevanja neresnična. Kaže še omeniti, da je bilo »svetovanje« Farmadentu najpomembnejši vir Pečetovih prihodkov; Salutor je namreč v obdobju 2009–2011 ustvaril skupno 137.000 evrov prihodkov.

Posredovanje za prijatelja Ivana in Zvonka

To še ni vse. Farmadent je moral na Kanglerjev predlog najeti programsko opremo, ki jo je izdelalo podjetje McLine v lasti županovega prijatelja Ivana Hajnška, direktorja občinskih podjetij Snaga in Marprom. Farmadent za uporabo računovodskega sistema Piramida na mesec plačuje 3000 evrov, kar je petkrat več, kot so plačevali za programsko opremo, ki so jo uporabljali do aprila 2011.

Po prepričanju KPK je Kangler januarja 2009 dosegel sklenitev pogodbe med Farmadentom in odvetnikom Zvonkom Kolškom. Kolšek je na podlagi te pogodbe prejel 24.000 evrov honorarja, čeprav je Donko samo enkrat potreboval njegovo storitev. »Župan je kot vodjo svojega kabineta izbral Anjo Kolšek, ki je hči odvetnika Zvonka Kolška,« je še KPK osvetlila kontekst tega primera. »Vse ugotovljene okoliščine kažejo na osebno vez med Kanglerjem in Kolškom, ki je več kot samo poslovna. Glede na vse navedeno komisija sklepa, da je župan Franc Kangler uporabil svojo funkcijo za zagotavljanje premoženjske koristi osebi, s katero je v zasebnem razmerju, kar je primer klientelizma.«

100.000 evrov za Ujčičev RTS

Farmadent je po Donkovih besedah odobril več posojil, začenši z mariborsko televizijo RTS v večinski lasti Janeza Ujčiča, nekdanjega Kanglerjevega podžupana, zdaj zaposlenega v kabinetu premierja Janeza Janše. »V nasprotju s svojimi pooblastili in dolžnostmi je župan posredoval in dosegel sklenitev kreditne pogodbe med Farmadentom in RTS v višini 100.000 evrov,« je ugotovila KPK. Ujčič je vrnil le polovico, del so Mariborske lekarne kompenzirale z objavo oglasov, podjetje pa Farmadentu še zmeraj dolguje 20.000 evrov. »Pobuda za sklenitev posla je tudi v tem primeru prišla od župana,« je zapisala KPK.

Kangler se je pred temi očitki branil tako, da je komisiji poslal notarsko overjeno izjavo Ujčiča, v kateri je ta zapisal, da župan nikoli ni posredoval za sklenitev kreditne pogodbe. »Iz podatkov in listinske dokumentacije, v katero je vpogledala komisija, izhajajo nasprotna dejstva, ki kažejo, da je vsebina Ujčičeve izjave neresnična,« ugotavlja KPK. Zakaj so tako gotovi? Mogoče zato, ker ima komisija pooblastila pogledati tudi v dokazne listine policije in tožilstva, med njimi pa so tudi prepisi prisluhov Kanglerjevim telefonskim pogovorom, ki so jih kriminalisti posneli v času odobritve posojila.

Kanglerjeva ravnanja so v nasprotju z minimalnimi standardi integritete javnega funkcionarja, je dogajanje v mariborski občini povzela komisija. »Oziroma zapisano v 'nepravnem' jeziku: gre za sistematični klientelizem župana in z njim povezanih oseb na škodo javnih sredstev ter javnih podjetij.«

Župan Maribora vse očitke komisije odločno zavrača in vztraja, da je zmeraj ravnal pravilno in zakonito. Prvak SLS Radovan Žerjav pa je včeraj dejal, da v stranki zaradi ugotovitev KPK Kanglerja pozivajo, naj izstopi iz stranke.