CSR Europe in Business in the Community (BITC) bosta vodila unikaten konzorcij 29 nacionalnih organizacij iz cele Evrope za izvedbo projekta Evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks za partnerstva, inovacije in spremembe (European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact). Nagrada bo še posebej osredotočena na uspešna partnerstva med podjetjem ter najmanj enim »nepodjetniškim« deležnikom. To predstavlja inovativen koncept na področju družbeno odgovornih nagrad, ki se navadno osredotočajo le na posamezna podjetja kot samostojne akterje.

Namen nagrade je izpostaviti najboljše evropske večdeležniške projekte s področja družbene odgovornosti in s tem povečati izmenjavo najboljših praks. Na nacionalnem nivoju bosta nagrado sestavljali 2 kategoriji, in sicer kategorija za partnerstva z majhnimi in srednje velikimi podjetji ter kategorija za partnerstva z velikimi podjetji. Posebna pozornost bo namenjena inovacijam z namenom spodbujanja podjetij pri ustvarjanju inovativnih rešitev za naslavljanje trajnostnih vprašanj. Nacionalne nagrade bodo prav tako vključevale kriterije, povezane s pozitivnimi učinki partnerstva, tako na družbo kot na podjetje. To je skladno s sodobnim razumevanjem družbene odgovornosti, kot jo predlaga Evropska komisija v nedavnem dokumentu Strategija EU za družbeno odgovornost podjetij, ki hkrati odraža cilje pobude CSR Europe Enterprise 2020.

Alen Najdenovski, predsednik upravnega odbora Mreže za družbeno odgovornost je povedal, da želijo s projektom predvsem dvigniti pomen družbene odgovornosti na višjo raven tako med poslovno javnostjo, v družbi in v politiki. Pri nagradi bo pomembna predvsem sodelovanje med podjetji in njihovimi partnerskimi organizacijami, pri čemer morajo podjetja vedeti, da sodelovanje ne pomeni, da podjetje nekaj podarja partnerju, ampak da tudi ta lahko prispeva k razvoju podjetja, pa je pojasnil Aleš Kranjc Kušlan, vodja sekretariata Mreže za družbeno odgovornost Slovenije in direktor Ekvilib Inštituta, in dodal, da »so pogoj za pravo razumevanje deležniškega sodelovanja odprta komunikacija, skupno načrtovanje in aktivno partnerstvo«.