2. Gostilna As, Ljubljana

3. K'ntina Čotar, Gorjansko

4. Restavracija Primula, Solkan

5. Ribja restavracija Pikol,

Nova Gorica