Več kot 9 milijonov razlike v proračunih obeh občin se kaže v pridobivanju evropskih sredstev in sredstev iz državnega proračuna, pri čemer so bili Zagorjani bolj uspešni že v preteklih letih, ko so denimo prejeli sredstva za obnovo Ceste Borisa Kidriča in Cankarjevega trga. Prihodnje leto bo sicer 7,4 milijona evrov od skupaj 11,4 milijona evrov transfernih prihodkov odpadlo na izgradnjo kolektorskega sistema in čistilne naprave, ki jo v Trbovljah že imajo, so pa Zagorjani prejeli dobrih 2,2 milijona evrov za energetsko obnovo osnovne šole in kulturnega doma v Kisovcu ter vrtca Smrkci v Zagorju, medtem ko se bodo v Trbovljah na razpis za energetsko sanacijo vrtca Pikapolonica še morali prijaviti, na razpisu za rekonstrukcijo OŠ Trbovlje pa niso bili uspešni. »Šola je v slabem stanju, prav tako telovadnica. Z investicijo bomo energetsko sanirali stavbo in telovadnico OŠ Trbovlje,« so odločitev za najem 2 milijonov evrov kredita pojasnili na občini, kjer ta korak utemeljujejo tudi z dejstvom, da bosta prenovljena strop in ostrešje šole služila še naslednjim generacijam.

Ne glede na obseg investicij in uspešnost pri kandidiranju za njihovo sofinanciranje pa se v obeh občinah občuti slabo stanje v gospodarstvu, kar se posledično odraža tudi v delu proračuna, namenjenim socialnemu varstvu. Tako v Trbovljah kot v Zagorju bodo namreč v ta namen porabili dober milijon evrov. »Proračun je izrazito investicijsko naravnan, a je hkrati precej sredstev namenjenih tudi sociali. Sredstva za socialno varstvo višamo že zadnjih nekaj let,« je pojasnila Mlakarjeva. Občina tako lahko pomaga vsem generacijam občanov, tako vrtčevskim otrokom kot socialno ogroženim družinam in starejšim občanom, ki potrebujejo pomoč na domu, domsko oskrbo ali družinskega pomočnika. slo