Ajdovščina. Od leta 2005 je občina gospodarstvenike, ki so se odločili v svojih obrtnih in industrijskih conah graditi poslovne objekte, oprostila plačila čez 800.000 evrov komunalnega prispevka. Občinski svetniki so že potrdili, da bo občina ta ukrep, s katerim poskuša povečevati gospodarske in s tem zaposlitvene možnosti za občane, peljala tudi v prihodnjem letu, ko na občini pričakujejo, da bodo podjetnike oprostili za okoli 80.000 evrov komunalnega prispevka.

Na Ajdovskem so doslej plačila komunalnega prispevka oprostili okoli 65 mikro, malih in srednjih podjetij. Vodja oddelka za okolje in prostor Irena Raspor pravi, da je težko ovrednotiti, koliko je kateri od njihovih ukrepov (poleg tega vlagajo še v širitve poslovnih con, gradnjo komunalne infrastrukture, nakup zemljišč in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča) vplival na spodbujanje podjetništva v občini. »Ne glede na slednje pa je nedvomno, da so ukrepi pozitivno vplivali na razvoj malega gospodarstva v občini,« meni Rasporjeva. Dokaz za to je tudi to, da je v njihovih obrtnih conah v zadnjih letih poslovne prostore zgradilo nekaj podjetij iz drugih občin in celo držav, kar se jim v času vsesplošne recesije in ob propadu velikih ajdovskih podjetij zagotovo obrestuje.

Po njihovih stopinjah gredo tudi v Celju, kjer od lanskega leta podjetnike, ki bi na območju občine gradili obrtne delavnice, hale in prostore za lahko industrijo, delno oprostijo plačila komunalnega prispevka. V dobrem letu in pol so plačila komunalnega prispevka delno oprostili približno 15 podjetnikov in na ta račun pobrali za približno pol milijona evrov komunalnega prispevka manj. S spremembo zakonodaje zdaj za komunalni prispevek nekoliko manj plačujejo tudi tisti, ki želijo poslovne oziroma industrijske objekte graditi na območju občine Ljubljana. Namesto celotnega jim zaračunajo 70 odstotkov komunalnega prispevka. V Kranju pa za oprostitev plačila komunalnega prispevka nimajo sprejetega nobenega odloka, prav tako oprostitve plačila komunalnega prispevka ne predvideva zakonodaja Mestne občine Maribor. Tudi v preostalih severnoprimorskih občinah tako radodarni, kot so v Ajdovščini, niso. Idrijski župan Bojan Sever denimo zaradi utesnjene lege mesta potencialnim graditeljem industrijskih objektov niti ne more zagotoviti prostora, saj ga občina nima. no