Pod vse večjim pritiskom javnosti Mestna občina Maribor širokogrudno deli odpustke. Od vseh 27.409 prekrškarjev, ki jih je oktobra poslikal bataljon 46 stacionarnih radarjev, bo moralo kazen plačati samo 96 voznikov, in sicer tisti, ki so dovoljeno hitrost prekoračili za več kot 30 kilometrov na uro.

Tovrstne splošne abolicije, ki je po oceni ministrstva za pravosodje nedopustna, ne bo deležnih tistih 7000 kršiteljev, ki so bili poslikani novembra. Njim bodo redarji poslali položnice.

Pogodba ujela Kanglerja na laži

Več kot štiri mesece sta mariborska občina in njen zasebni partner Iskra Sistemi storila vse, da bi javnosti ostala prikrita sporna pogodba, na podlagi katere so v Mariboru namestili 46 radarskih naprav. Zdaj pa preobrat. Najprej je Dnevniku uspelo s pritožbo pri uradu informacijske pooblaščenke dobiti sklep, da je večina pogodbe javna, včeraj pa sta partnerja pogodbo razkrila vsej javnosti.

Dokument dokazuje, kako je župan Franc Kangler zavajal javnost. Svojim prijateljem na Facebooku je 20. oktobra sporočil: »Ker je slišati precej dezinformacij na račun podjetja Iskra Sistemi, vam dodatno sporočam, da omenjeno podjetje v primeru večjega števila izdanih glob, kot je bilo predvideno, ne bo imelo dodatnega dobička. Končni znesek, ki ga Iskra dobi, je fiksen. Od števila plačanih glob pa je odvisno, koliko let se bo ta znesek odplačeval.«

Kangler je širil neresnico. V pogodbi je natančno določeno, kaj se zgodi, ko si Iskra Sistemi s prisluženimi globami poplačajo 30-milijonsko investicijo: »Partnerja uskladita novo degresijsko lestvico tako, da se bo v skladu z načelom uravnoteženosti partnerstva odstotek sredstev, ki gredo javnemu partnerju (občini, op. p.), sorazmerno povečal.« Iskra Sistemi bodo torej lahko zaslužili krepko več kot 30 milijonov evrov, če bodo ljudje v Mariboru še vedno vozili prehitro. Če pa bo teh voznikov zmanjkalo, imajo Iskra Sistemi v mislih že novo ciljno skupino, ki bi jo lahko udarili po žepih. Tomaž Vrčko iz tega podjetja je včeraj napovedal, da razmišljajo o tem, da bi svoj sistem posodobili na način, ki bi omogočal tudi kaznovanje prepočasnih voznikov.

Z včerajšnjim dnem skrivalnic ni bilo konec. Opozicijski svetniki, ki so sklicali izredno sejo mestnega sveta, so opozorili, da jim občina ni pokazala investicijskega programa za sporni projekt. Tudi novinarjem to gradivo včeraj ni bilo na voljo. Peter Goltnik iz uprave Iskre Sistemov je zatrdil, da je bila priprava tega gradiva njihova naloga in da je zato pri njih in ne na občini.

Goltnik je včeraj vztrajno branil pravilnost in smotrnost prekrškovnega sistema, s katerim si ljubljansko podjetje prizadeva pridobiti mednarodne reference, saj podobne naložbe v svoji 60-letni zgodovini do zdaj niso izpeljali. Na Dnevnikovo pobudo, naj navede primer, ko je zasebnik v Evropi investiral v postavitev prekrškovnega sistema in bi si naložbo odplačeval z 92 odstotki zaračunanih kazni, je Goltnik odvrnil, da takšni primeri obstajajo, vendar se jih ne more spomniti.

Frangež: Čas je, da gre!

V stranki Socialnih demokratov so prepričani o nezakonitosti javno-zasebnega partnerstva med občino in Iskra Sistemi. Državnozborski poslanec Matevž Frangež je zato že poslal predlog za revizijo računskemu sodišču, spisal prijavo protikorupcijski komisij in ministrstvu za finance podal pobudo za nadzor zakonitosti projekta.

Frangež navaja štiri razloge, zaradi katerih je pogodba med občino in Iskro Sistemi nična. Projekt sploh ni vključen v načrt razvojih programov mariborske občine in nima niti predinvesticijskega programa, kar je prvi zakonski pogoj za izvajanje takega posla. Nezakonito naj bi bilo tudi to, da je mestni svet pooblastil Kanglerja, da je sprejel akt o izbiri zasebnega partnerja in potrdil investicijski program. Zakonodaja namreč določa, da je za te odločitve izključno pristojen mestni svet, opozarja Frangež. »Resnost in globina kršitev ponovno napeljujeta zgolj na en sklep: čas je, da gre,« je prepričan poslanec.