»«Pričakovanja na trgu dela niso pozitivna niti po napovedih Umarja niti po številu brezposelnih, saj smo spet nazaj na dobrih 110.000 brezposelnih. Kar zadeva populacijo mladih, se zavedamo njihovega potenciala in ne smemo dopustiti, da se znajdejo v pasti brezposelnosti. Vedno znova poudarjamo ukrep Prvi izziv, ki se kaže za izredno uspešnega in nudi mladim lažji prehod iz študija v zaposlitev.«

Kaj še pričakujete zaradi spremenjene edelovnopravne zakonodaje?

Pričakujemo, da prispevala k odpravi segmentacije in da bodo mladi dobili priložnost zaposlitve za nedoločen čas, da se bodo zaposlovalci odločali za zaposlovanje mladih na trdnejših osnovah in ne le na pogodbah za določen čas. Naredili smo tudi nekaj sprememb pri študentskem delu, kar je prav tako konkurenca za stabilnejše zaposlovanje mladih.

Pričakujemo, da bo vse to vplivalo na trdnejše temelje in tudi na več zaposlovanja mladih kljub temu, da število brezposelnih raste. Moram pa poudariti, da nas Evropa vse bolj opozarja na visoko stopnjo brezposelnosti starejših, zato moramo posebno pozornost nameniti njim.

Je mogoče sistemsko urediti, da bi ti starejši postajali mentorji mladim v podjetjih?

Tudi to je eden od predlogov nove zakonodaje. Gre za mentorske sheme, kjer bi starejši, ki se bližajo upokojitvi, uvajali in prenašali svoje znanje in izkušnje na mlajše sodelavce. Takšno ureditev načrtujemo tudi kot enega od ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Vedno več je t.i. prekernih delavcev. Kako to dolgoročno vpliva na njihovo socialno varnost, najemanje stanovanjskih kreditov, izčrpanost, ker delajo več, da se sploh lahko preživijo...?

Trg dela se spreminja, gospodarske okoliščine pa so tiste, ki narekujejo obnašanje trga. Tega mi ne moremo spremeniti, lahko pa vplivamo na to, da ima človek normalno življenje, dostojno delo, ustrezno zavarovanje in socialno varnost. Na tem področju nas čaka še veliko dela, tako zakonodajalce kot delodajalce. Je pa tako, da je vedno gospodarstvo tisto, ki narekuje vse ostale zgodbe.