Kot je pojasnil mag. Aljoša Huber, direktor Svetlobe, so prisotni na enajstih trgih, to so: Avstrija, Bosna in Hercegovina, Češka, Hrvaška, Italija, Nemčija, Rusija, Slovaška, Slovenija, Srbija in Združeni arabski emirati. NJihovi načrti pa so nadaljevanje dinamične mednarodne rasti in krepitev prisotnost na tujih trgih, saj tako gradijo mednarodno družbo.

Kaj vas je vodilo v prijavo v Zlato nit?

Veliko pozitivnega smo slišali o Zlati niti in nas je pritegnila. V podjetju Svetloba, ki razvija mednarodno znamko REFLECTA inteligentni sistemi industrijske razsvetljave, verjamemo, da so odnosi med ljudmi eden ključnih dejavnikov uspeha, vsakodnevno pazimo na to in nekako je bilo potem naravno, da se pridružimo izboru.

Ali ste se posvetovali z vsemi sodelavci?

Vsekakor. Odločitev je bila skupna, o Zlati niti smo se pogovarjali na mednarodnem REFLECTA kolegiju. Eden od argumentov, ki je bil izpostavljen, je bil, da takšen izbor prispeva tudi k prepoznavnosti podjetja. In ker si iskreno želimo čim več ljudem predstaviti potencial prihrankov, ki jih lahko uresničijo z REFLECTA inteligentnimi sistemi razsvetljave, smo bili v odločitvi hitro skladni.

Ali vidite v Zlati niti tudi priložnost za izmenjavo dobrih praks z drugimi podjetji?

Absolutno. Tudi naše podjetje se tako v Sloveniji kot tudi mednarodno razvija prav s sistematičnim internim marketingom in prenosom dobrih praks. Z naše strani to logično pričakujemo tudi od projekta Zlata nit.

Kako vidite Dnevnikov izbor najboljšega zaposlovalca Zlata nit?

Izbor razumemo kot še eno priložnost, da zasijejo podjetja, ki se razvijajo na podlagi pristnih vrednot, ki so lahko vzor tudi drugim, predvsem pa mladim, ki šele stopajo na trg dela.

Prav te dni ste v podjetju opravili zanimiv izračun. Kaj je pokazal?

Res je. Prav te dni smo izračunali, da bi podjetja z vrednostjo potenciala REFLECTA prihrankov lahko financirala letne plače - na ravni povprečnih evropskih plač - za več kot pol milijona zaposlenih! In to vsako leto! To so velike številke. To je veliko denarja, ki gre lahko namesto v trošenje za energijo, ki ni v ponos skrbnemu gospodarju, raje v vlaganje v raziskave in razvoj, plače inženirjev… Če preračunamo: v Impolu, ki je aktualni REFLECTA prvak, letno prihranijo kar 250.000 evrov. To je že vsaj pet inženirskih letnih plač, mar ne?