Predsednik uprave, Drago Cotar, je ob tem dejal, da je ponosen, da »ZM-jevci resnično znamo in ZM-oremo stopiti skupaj v kritičnih situacijah, ko so ljudje pomoči najbolj potrebni«. V podjetju tudi na ta način želijo pokazati, da so družbeno odgovorno podjetje in da je njihov moto »Življenje gre naprej in mi z vami« resničen tudi v širšem pomenu besede.