Radovljica. Zvesti bralci že dolgo premajhne in prenatrpane radovljiške knjižnice se bodo na novo, ki bo del velikega stanovanjskega kompleksa Vurnikov trg, še načakali. Poročali smo že, da občina v proračunih za prihodnji dve leti ne more zagotoviti toliko denarja, da bi bilo dovolj za kritje vseh stroškov gradnje. Te bi lahko znižali tudi s tem, da bi prodali pritličje prostorov, ki so sicer namenjeni knjižnici. Občina se je že spomladi o prodaji pritličja pogajala z Gorenjsko banko, a do prodaje kljub optimističnim napovedim župana Cirila Globočnika ni prišlo.

»Prodajo otežuje tudi ne povsem gotovi rok zaključka gradnje objekta,« je razložil Globočnik. Začaran krog torej. Dokler občina ne zagotovi denarja za dokončanje gradnje, izvajalec del pač ne bo hitel z njo. Končana je sicer tretja gradbena faza nove knjižnice, v delu je ureditev zunanje okolice, ki jo občina sofinancira kot del komunalne infrastrukture. V ta namen je v proračunu za prihodnje leto predlaganih 350.000 evrov.

Za zgradbo nove knjižnice je občina v proračunu za letošnje leto namenila že približno 825.000 evrov, v osnutku proračuna za leti 2013 in 2014 je predlaganih po 350.000 evrov. V načrtu razvojnih programov je v obdobju 2015–2017 za plačilo obveznosti gradnje nove knjižnice predvidenih še 2,6 milijona evrov. Skupaj naj bi bila gradnja knjižnice vredna več kot štiri milijone evrov. »Gradnjo si prizadevamo končati v letu 2014 ob domnevi, da se nam bo uspelo dogovoriti za obliko oziroma način financiranja v daljšem obdobju. V nasprotnem primeru bo treba dinamiko gradnje prilagoditi razpoložljivim virom,« je nič kaj vzpodbudna novica župana Globočnika za vse željne nove knjižnice.

Lastnik celotnega bodočega Vurnikovega trga je podjetje Perina, ta pa je v lasti Tehnika iz Škofje Loke. Zanimivo, ali pa tudi razumljivo, skupno komunalno opremo in knjižnico gradi Tehnik iz Škofje Loke. Informacije Tehnika so nedvoumne: »Tehnik vsekakor namerava zgraditi knjižnico v celoti in bo vztrajal pri izpolnitvi pogodbe. Glede na to, da so roki podaljšani na zahtevo investitorja, pa bo tudi zaščitil svoje interese in uveljavljal dodatne stroške, ki mu posledično nastajajo. Kdaj bodo dela končana, pa je odvisno izključno od Občine Radovljica.« 93 stanovanj, ki se že prodajajo, 23 pisarn in garažno hišo pa Tehnik namerava zgraditi že do pomladi.

Je pa občina že leta 2010 ob koncu mandata prejšnjega župana Janka S. Stuška kupila opremo za knjižnico. Zanjo je prejela 309 tisočakov ministrstva za kulturo, sama pa dodala še 250.000 evrov. Izbor dobavitelja in pogajanja o ceni pa so bila po mnenju računskega sodišča, ki je pred kratkim izdalo poročilo o poslovanju občine v letu 2010, nezakonita. Na javni razpis sta se namreč javila dva ponudnika, občina pa se je z obema pogajala (kar je prva nezakonitost po mnenju sodišča) ter na koncu izbrala podjetje Atlas oprema iz Ljubljane. Ker pa je bila ponujena cena še vedno precej višja od pričakovane, je občina privolila v to, da Atlas oprema dobavi manj kakovostno opremo manjših količin. To je bila druga nezakonitost, saj je občina naknadno spreminjala razpisne pogoje le za enega ponudnika. Tretja nepravilnost je bila, da občina ni terjala bančne garancije od dobavitelja. Kakor koli že, občina je opremo naročila in jo (v 43 in ne predvidenih 30 dneh) tudi plačala, nikamor pa je ne more postaviti in je še leta in leta ne bo mogla. Vprašanje, koliko bo oprema takrat sploh še uporabna. »Oprema je uskladiščena pri dobavitelju in je v takšnem stanju kot pri prevzemu,« je zatrdil župan Globočnik.