Nekateri delavcem nalagajo dodatno sobotno delo

Sekretarka območne organizacije ZSSS za Gorenjsko Romana Oman je pojasnila, da v zasebnem sektorju nekateri delodajalci skušajo preprečiti udeležbo zaposlenih na demonstracijah tako, da so jim naložili dodatno sobotno nadurno delo. V javnem sektorju pa se zaposleni bojijo udeležiti demonstracij, ker ni jasno, kakšni bodo kriteriji, če bo res prišlo do odpuščanja, saj, kot poročajo, ponekod že nastajajo neki spiski.

Omanova vseeno upa, da ljudje ne bodo podlegli pritiskom, temveč se bodo 17. novembra ob 11. uri na Kongresnem trgu zbrali v čim večjem številu.

Pričakujejo na tisoče ljudi

"Glede na interes, ki se je doslej že pokazal pri naših pripravah na demonstracije, verjamemo, da se jih bo udeležilo na tisoče ljudi," je povedal Semolič in dodal, da so demonstracije priložnost za tiste, ki menijo, da ni dobro biti samo tiho in prenašati vse, kar se dogaja.

"Ker so demonstracije namenjene temu, da bi opozorili politike, ki vodijo državo, da je pot ekstremnega varčevanja, ki jo ponujajo za izhod iz krize, napačna in da posledice nosijo tisti, ki za krizo niso nič krivi, je naš poziv namenjen delavcem, upokojencem in mladim, ki so največje žrtve krize," je o udeležbi na demonstracijah povedal Semolič.

V ospredju bi morala biti skrb za ohranjanje delovnih mest

Poudaril je, da je treba nedvoumno sporočiti, da se z restrikcijami in ekstremnim varčevanjem dela škodo ljudem in celotnemu gospodarstvu. "V ospredje bi vendarle morala priti skrb za ohranjanje delovnih mest, za ustvarjanje pogojev za nastanek novih delovnih mest in za varovanje nekega človeka vrednega standarda upokojencev," je izpostavil Semolič.

Pojasnil je, da bodo v tistem tednu demonstracije proti ukrepom, ki so uperjeni proti standardu ljudi in v zniževanje pravic socialne države, potekale po celoti EU. "Geslo, ki nas bo družilo, je za delovna mesta in za solidarnost v EU," je poudaril.

Spomnil je, da so v Sloveniji praktično pri vseh dosedanjih vladah morali morali organizirati večje proteste in demonstracije. Zadnje velike demonstracije v Ljubljani so bile leta 2009, in sicer proti pokojninski reformi in za dvig minimalne plače. Izkazale so se za uspešne, saj je pokojninska reforma, ki ni upoštevala delovne dobe kot pogoja za upokojitev, padla, minimalne plače pa so se dvignile za 23 odstotkov.

Konfederacija Pergam bo zaostrila sindikalni boj, K90 pa se bo udeležila demonstracij

Konfederacija Pergam in Konfederacija sindikatov 90 ne bosta aktivno sodelovali v organizaciji protestov, ki so napovedani za 17. november. Pogajanja o pokojninski reformi in reformi trga dela namreč še potekajo in je dogovor še možen, so sporočili s Pergama. Dialog so pripravljeni nadaljevati tudi v Konfederaciji sindikatov 90.

Hkrati so v obeh konfederacijah do nekaterih ukrepov kritični.

Kot so sporočili s Pergama, delijo mnenje organizatorjev protestov, da varčevalni ukrepi, ki so bili sprejeti in se napovedujejo tudi za leti 2013 in 2014, niso pot k zagonu gospodarstva ter razvoju Slovenije. V tej luči tudi podpirajo proteste kot legitimno obliko izražanja nezadovoljstva s sprejetimi in predlaganimi ukrepi.

Zaoostrovanje sindikalnega boja

Hkrati pa kot mnogo bolj problematičen ocenjujejo vedno slabši položaj delavcev v Sloveniji in popoln izostanek socialnega dialoga na področju ukrepov v javnem sektorju, zaradi česar so sindikati javnega sektorja v okviru konfederacije pristopili k aktivnostim za zaostrovanje sindikalnega boja.

Shoda se bodo udeležili v K90

Tudi v konfederaciji 90 nasprotujejo ukrepom, ki razgrajujejo socialno državo. Strinjajo se z zahtevami sindikatov in delavcev v javnem ter zasebnem sektorju, kot tudi upokojencev in mladine, zato se bodo shoda udeležili s svojimi predstavniki.

Pripravljeni so nadaljevati dialog o reformah s socialnimi partnerji, a hkrati odločeni, da enotno, z vsemi sindikati posežejo po ostrejših oblikah sindikalnega boja, če in ko dialog več ne bo uspešen.

Demonstracije proti vladnim ukrepom za reševanje krize so napovedane za 17. november ob 11. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Poleg Zveze svobodnih sindikatov Slovenije se jih bodo udeležile še Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacija neodvisnih sindikatov Slovenije Neodvisnost in Zveza reprezentativnih sindikatov Slovenije. Udeležbo so že napovedali tudi v študentski organizaciji in nekaterih mladinskih organizacijah.