Remškar, ki je v svetu predstavnik ustanovitelja, poudarja pomen ustreznega dela tudi s finančnega vidika. "Menim, da smo v razmerah, ko je treba tudi v svetih javnih zavodov delati drugače," je dejal po seji. Po njegovem mnenju morajo vsi začutiti, da so "časi spremenjeni, da je finančna situacija takšna, kot je, in da na enak način ne bo več mogoče delati naprej".

Poudarja pa, da je Onkološki inštitut vrhunska ustanova z mednarodnim ugledom, kakršne koli premike v takšni instituciji pa je treba delati zelo "subtilno". "Obremenitev je še zlasti na področju onkološke internistike izjemno velika, a so tudi neracionalnosti in tu ne naredimo korakov, ki bi jih morali," je sklenil.

Za zamenjavo predstavnikov ustanovitelja v svetu Onkološkega inštituta se je minister za zdravje Tomaž Gantar odločil maja, ker se po njegovem mnenju svet zavoda ni ustrezno odzval na poročilo o upravnem nadzoru inštituta. To je po ministrovih besedah močno obremenjujoče za vodstvo inštituta.

Vlada je v svet inštituta za preostanek mandata poleg Remškarja imenovala še Borisa Pleskoviča, Omarja Hanuno, Ksenijo Sever in Andreja Pengova.

Dozdajšnja predsednica sveta je bila Barbara Jamnik. Poleti se je poslovila tudi z mesta generalne direktorice direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje.