Tako mandatno-volilna komisija predlaga, da se zoper nepovezanega poslanca Vogrina dovoli vodenje kazenskega postopka zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, o katerem je DZ obvestilo Okrajno sodišča v Lenartu.

MVK je, prav tako na za javnost zaprti seji, sprejela tudi besedili odgovorov na tožbi, ki sta ju zoper sklep DZ vložila razrešena nadzornika Radiotelevizije Slovenija (RVTS) Lenart Šetinc in Amalija Lukner. Skupaj z dokumentacijo bo odgovora posredovalo pristojnima sodiščema.

Šetinc in Luknerjeva sta dva od petih članov nadzornega sveta, ki ju je DZ predčasno razrešil na seji 26. septembra. Razrešeni nadzorniki so opozarjali, da za razrešitev ni nobenih vsebinskih razlogov. Da je bil postopek nezakonit so opozarjali tudi v opoziciji. DZ je medtem že imenoval nove nadzornike.