Konservatorka Nika Leben s kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine je jasna: »Nobene možnosti ni, da bi porušili nekdanje konjušnice in zgradili novo poslovno stavbo NZS, za katero sem videla načrte. Takega posega v okolje ne moremo odobriti, konjušnice je mogoče prilagoditi njihovim potrebam.« Ker je Brdo zaščiten spomenik, NZS pa je brez slehernega soglasja porušila prejšnji hipodrom, je glavna državna konservatorka Gabriela Tomšič ustavila vse nadaljnje posege in zvezi naložila, da mora za pridobitev gradbenega dovoljenja najprej zagotoviti konservatorski načrt. Neuradno smo izvedeli, da so travnata igrišča manj sporna od načrtovanih slačilnic, kar bi seveda spet spremenilo zastavljen projekt.

Država je soglašala s podelitvijo stavbne pravice leta 2010, NZS pa zanjo tudi že plačuje. Za projekt novega sedeža je NZS rezervirala 4,5 milijona evrov, glede na status spomenika državnega pomena pa se nad naložbo zgrinja vse več črnih oblakov. Pri NZS so do zdaj trdili, da bodo gradbeno dovoljenje pridobili v predvidenih rokih, letos pa bo to skorajda nemogoče izvesti. Denar za naložbo naj bi poleg NZS zagotovili Fifa in Uefa, ki pogosto pomagata državnim zvezam pri takih projektih.