Ob povedanem je vendarle treba dodati, da ideja za širitev občine in menjavo zemljišč med občino Kamnik in občino Jezersko ni zrasla na kamniškem, ampak na zeljniku gospodarskega ministrstva. To je namreč želelo z manevrom posredno približati Avstriji kar vso osrednjeslovensko regijo, ji s tem razširiti možnosti čezmejnega sodelovanja, pa tudi na čezmejni kohezijski denar niso pozabili. Prav zaradi tega sta Matija Vilfan, generalni direktor direktorata za evropsko kohezijsko politiko, in Marko Drofenik, generalni direktor direktorata za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje, v pobudo zapisala, da se zaradi pogajanj o večletnem finančnem obdobju 2014–2020, ki se nanaša na prihodnjo kohezijsko politiko, mudi.

V Kamniku potem res niso tratili časa in takoj modro ugotovili, da jim spremembo meje omogoča poslovnik, ki dopušča, da občinski svet manj zahtevne spremembe in dopolnitve obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. Kot naročena pa se je ponudila tudi priložnost, da so korekcijo meje uvrstili na dnevni red včerajšnje izredne seje občinskega sveta, ki je bila sicer posvečena obnovi in prizidku Osnovne šole Toma Brejca in z njo povezani visoki premostitveni zadolžitvi, ki so jo svetniki ob obilici pripomb tudi požegnali.

Skoraj brez razprave pa so požegnali tudi širitev do Avstrije, čeprav so, verjetno zaradi nasprotovanj sosednje občine Jezersko, dodali amandma, da naj bi bila širitev začasna, predvidoma do izteka finančnega obdobja 2020.

Župan sosednje občine Jezersko, Jurij Markič, jih je namreč že pred tem obvestil, enako kot gospodarsko ministrstvo in geodetsko upravo, da za njih sprememba občinskih meja ni mačji kašelj in da se pod njo ne bo podpisal. Tudi ne pod začasno spremembo meja, je dejal po včerajšnji odločitvi: »Saj nas takrat ne bo tu, niti ne vemo, kaj bo z regijami in kakšni bodo takrat interesi.«

Dodal je, da so občino dobili z referendumom, da zaradi predlagane spremembe kar dva dni ni spal, zdaj pa jih je prizadela še vodna ujma. Kljub temu meni, da je tromeja Jezersko, Kamnik in Solčava pomembna tromeja Kranjske, Štajerske in Koroške in bi s spremembo preurejali zgodovinska dejstva. Poleg tega jih s Solčavo povezujejo podobni interesi in skupni programi. Zato predlaga, da se v spremembe vključi tudi občino Solčava in preuči rešitev, ki bi vključevala stično točko vseh treh občin. Ni odveč pripomniti, da bi korekcija odnesla tudi stik gorenjske in savinjske regije.