V času, ko je svetovni splet poskrbel za poplavo informacij, nove tehnologije pa so minute, ki so jih nekoč televizijski kanali namenjali »prelomnim novicam« (breaking news), raztegnile na 24 ur, se vsaj na prvi pogled morda zdi, da je časopis relikt preteklosti. Da sodi v 20. stoletje, v katerem je z nekaterimi izjemami nastal, se razvil in odigral svojo vlogo pri ključnih zgodovinskih spremembah. Vsaj po naši oceni še zdaleč ni tako. Drži ravno nasprotno: da je v inflaciji napol ali celo nepreverjenih novic še toliko pomembnejša prav kvalitetna, zanesljiva, pravočasna in obenem točna informacija; da je ob tem, ko ob vse hitrejšem tempu življenja pogosto nimamo časa za razmislek o čemer koli, bolj kot kadar koli ključen kontekst te informacije; da sveta in časa, v katerem živimo, ni mogoče razumeti brez jasno artikuliranih stališč in mnenj…

Vse to vam kljub pestri izbiri medijev lahko ponudi zgolj kvaliteten, berljiv, pregleden in kredibilen časopis. Verjamemo, da ima ta – za mnoge odpisan medij – tudi v 21. stoletju svetlo prihodnost: bodisi na papirju bodisi na novih tehnoloških kanalih. Ne »le« kot del jutranjega rituala ali nekaj, kar sodi v moč navade, ampak kot tisti vir informacij, zgodb in mnenj, ki se ne zadovolji z uradnimi razlagami nosilcev moči, ki razkriva ozadja njihovih poslov in dejanj, ki vsakodnevno ponuja interpretacijo dogajanj v družbi, ki odpira vprašanja, pomembna zanjo, ki razkriva usode posameznikov, ki daje besedo tistim, ki jih družba ne more ali ne želi slišati…

Ravno zato, ker se zavedamo, da so vaše potrebe in navade drugačne kot pred desetletjem in da živimo v nenehno spreminjajočem se času, ki se mu moramo prilagajati vsi, smo Dnevnik že junija vsebinsko prenovili. Že takrat smo obljubili, da bomo jeseni Dnevnik še oblikovno posodobili. Jutri bomo to obljubo izpolnili. Dnevnik, ki ga boste dobili, bo na naslovnici videti približno tako kot stran, na kateri ste trenutno: z glavo oziroma logotipom v rdeči barvi, brez linij med teksti in z veliko beline namesto njih, novimi črkami, mednaslovi, kategorijami in oznakami v barvi. V drugem snopiču magazinskih, športnih in kulturnih vsebin bo še malce bolj razgiban in revijalen. Novi časopis bo preglednejši, lažje bo dihal. Kar je najpomembneje, v njem bo ostala enaka količina vsebine.

Zavedamo se, da vsaka sprememba, še zlasti tako temeljita, zahteva čas. Tudi tokratna ga bo, čeprav gre zdaj »zgolj« za podobo časopisa. To vemo, ker se spreminjamo, izboljšujemo in nadgrajujemo že 61 let. Bili smo Ljubljanski dnevnik in Neodvisni dnevnik, izhajali smo na večjih in manjših formatih, v kioske precej let prihajali opoldne in spreminjali grafično podobo. Bili smo rdeči, zeleni ali večbarvni, imeli smo naslovnice z desetimi ali dvema naslovoma, na njej objavljali velike ali majhne fotografije, enkrat smo delovali (pre)resno, spet drugič v zgodovini malo manj.

Navdih za podobo, kakršno bo Dnevnik imel od jutri, smo črpali v lastni zgodovini, pri čemer se pripravljamo tudi na čas, ko Dnevnika v tiskani izdaji ne bo več. Ali bo to čez desetletje, pozneje ali morda prej, za zdaj ne ve nihče. Jasno je le, da prenovljeni tiskani Dnevnik za nas pomeni začetek dela pri vsebinski in oblikovno-tehnološki prenovi izdaj za mobilne naprave, tabličnike in telefone. Vemo, da moramo kot časopis tekmovati z novimi mediji, a hkrati vemo, da smo lahko najuspešnejši le, če ostanemo kakovostni in zanesljivi.

Cilj vsake spremembe v časopisu je vedno enak: da bi ostali nekaj ali nekdo, na katerega bi se lahko kadar koli zanesli. Na dejstva, ki jih objavljamo, na spoznanja, ki jim dajemo prostor, na stališča, ki jih oblikujemo po urah razprave. Čeprav smo in ostajamo jasno vrednostno in svetovnonazorsko profilirani, smo – najprej in vedno, zgolj in nič manj – v službi državljanov. Država je namreč njihova, Dnevnik pa tukaj zato, da jim jo po svojih najboljših močeh pomaga braniti pred tistimi, ki se je skušajo tako ali drugače polastiti, ne glede na njihovo barvo.

Prilagajamo se času, a hkrati ostajamo zvesti samim sebi. Dnevnik spreminjamo, da ne bi spremenili barve. Hvala, ker nas berete!