Blizu milijona evrov vreden čezmejni projekt ZborZbirk, v katerem sodeluje 11 partnerjev, vodi Znanstvenoraziskovalna postaja ZRC SAZU iz Nove Gorice. »Najpomembnejši element tega projekta predstavljajo zbiralci, saj so v najtežjih časih ohranjali kulturno dediščino tega območja. Predmeti, fotografije in listine v teh zbirkah pričajo o življenju v lokalnem okolju, torej o gospodarskih dejavnostih, o prehrani, prometu, obrti in trgovini, izseljenstvu, družbenih odnosih in zgodovinah družin,« le nekaj pomembnih vidikov našteje vodja projekta dr. Špela Ledinek Lozej. Pojasnjuje, da bodo popisali 31 zbirk, te pa so zelo različne: od zbirke 200 podobic do obsežnih, skorajda muzejskih zbirk več tisoč predmetov. S popisom bodo dali priznanje zbiralcem, zbirkam in predmetom pa dodano vrednost. Ne bodo jih namreč zgolj evidentirali, temveč popisali in posneli tudi njihovo uporabnost, način izdelave in zgodbe, povezane z njimi. »Predmeti največkrat ostanejo, izgublja pa se znanje o njih in tega želimo ohraniti,« pravi Ledinekova.

Hkrati opozori, da projekt združuje zelo različna področja, od vlaganja v infrastrukturo, raziskovalno delo, muzejsko dejavnost in hkrati nudi možnosti za razvoj kulturnega turizma oziroma turizma, ki obiskovalcu poleg pohodništva in okrepčila v teh krajih ponudi še kaj več. V to, da lahko pohodništvo na Kambreškem združijo z muzejskim turizmom, verjame tudi zbiralka Jožica Strgar s Kambreškega. Njen dom je živi muzej, zbirateljstvo pa način življenja. »Večino dela pri tem popisu bodo opravile ustanove, skrbeti za zbirke in dopolnjevati pa jih bomo morali tudi naprej sami, zato bi bila vesela, če bodo pomen muzejskega turizma za naše kraje videli tudi občinski veljaki,« pravi Strgarjeva. To, da v projekt in v muzej na Kambreškem občina vlaga že sedaj, pa jo navdaja z optimizmom, da bo zapuščina tam ostala tudi prihodnjim rodovom.