Do konca leta 2014 pa naj bi 60 oskrbovanih stanovanj zgradili in predali namenu tudi v Izoli. »Povpraševanje po oskrbovanih stanovanjih je precejšnje. Zato tudi iščemo primerne lokacije po različnih koncih Slovenije in gradimo glede na zmožnosti in potrebe,« pravi Florijan Bulovec iz Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Po navadi oskrbovana stanovanja gradijo skupaj z občinami.

V piranski občini za zdaj ne mislijo nič graditi, najprej želijo oddati še načrtovanih 60 stanovanj v Izoli. »Če se bo izkazala potreba, bomo razmišljali tudi o gradnji v piranski občini,« še pojasnjuje Bulovec.

Za 30 stanovanj prejeli 90 vlog

Oskrbovana stanovanja v Kopru bodo upokojenci dobili po neprofitni najemnini, saj je bil tak dogovor med koprskim stanovanjskim skladom in Nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Za najmanjša stanovanja v velikosti 37 kvadratnih metrov bodo tako upokojenci odšteli okoli 170 evrov na mesec, za največja stanovanja v velikosti 66 kvadratnih metrov pa okoli 290 evrov. »Za 30 stanovanj je na razpis prispelo 90 vlog, 56 je bilo ustreznih. Od tega je bilo 38 Koprčanov, preostali pa so iz drugih koncev Slovenije,« je pojasnil direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper Darko Kavre. Ker je koprska občina zagotovila zemljišča in investitorja oprostila plačila komunalnega prispevka, je stanovanjski sklad zahteval prednost za tiste upokojence, ki so iz koprske občine. Decembra si bodo stanovanja ogledali, januarja pa se bodo vanje vselili.

Kuhinja in kopalnica opremljeni

Poleg starostnega pogoja nad 65 let pa so morali upokojenci, ki so kandidirali za oskrbovana stanovanja, dosegati tudi dohodkovni cenzus, ki zagotavlja, da bodo najemnino lahko poravnavali. Za enočlansko gospodinjstvo je bila spodnja meja 716 evrov pokojnine, za dvočlansko gospodinjstvo pa 1012 evrov. Če imajo upokojenci prenizke pokojnine, so lahko predložili tudi izjavo tretje osebe, ki zagotavlja, da bo v primeru neplačila ona zagotovila sredstva za najemnino. »V stanovanjih so že opremljene kuhinje in kopalnice, sobe si bodo morali opremiti najemniki sami. Pri tem so zavezani, da morajo skleniti pisni dogovor za osnovno storitev celodnevne telefonske nujne pomoči, ki stane 19 evrov na mesec. Omogočili jim bomo tudi možnost prehrane in čiščenja, najbrž iz sosednjega doma upokojencev, vendar se bodo za to lahko odločali po potrebi,« pravi Kavre.

V Izoli oskrbovana stanovanja do konca leta 2014

Če bo šlo vse po načrtih, naj bi podobna oskrbovana stanovanja zgradili tudi v izolskih Livadah, vendar Bulovec že zdaj napoveduje, da tam najemnina ne bo tako nizka kot v Kopru. »Neprofitne najemnine namreč ne krijejo vseh stroškov, bodo pa tudi najemnine v Izoli zagotovo nižje od tržnih,« pravi Bulovec. Tudi v Izoli bodo gradili skupaj z občino, ki bo zagotovila zemljišče, gradnja oskrbovanih stanovanj pa je sovpadla tudi z namero občine, da v Izoli zgradi dnevni center za starejše, kjer bi lahko kvalitetno preživljali svoj prosti čas. »Zato smo presodili, da je skupna izvedba projekta najustreznejša in najracionalnejša obojestranska rešitev, « je pojasnila Kristina Zelič, svetovalka izolskega župana Igorja Kolenca. Tudi oni si bodo prizadevali, da bodo imeli prednost pri najemu stanovanj Izolani.

V Kopru je gradnja oskrbovanih stanovanj stala 2,5 milijona evrov, Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je prispeval 60 odstotkov, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper pa 40 odstotkov. Kakšna bodo razmerja v Izoli in koliko je vredna investicija, za zdaj še ni jasno, saj bo investicijski plan sprejet v drugi polovici prihodnjega leta, ko bodo pripravljeni vsi projekti.