Niso razkrili, koliko stanovanj bodo kupili, imajo pa v skladu za nakupe zagotovljenih do štiri milijone evrov. Direktor stanovanjskega sklada Žiga Andoljšek je maja letos pojasnil, da želijo z odkupom stanovanj aktivirati »ta mrtvi fond stanovanj na trgu«. Takrat je direktor še dejal, da bodo kupljena stanovanja nato ponudili državljanom v najem, v najem z možnostjo poznejšega odkupa oziroma bodo državljanom stanovanja prodali pod ugodnejšimi pogoji. Letošnjega oktobra je Andoljšek bolj natančno pojasnil, da bo sklad večino stanovanj dal v najem s poznejšim odkupom. Ob tem je zagotovil, da bo najemnina nižja od tiste na trgu najemnih stanovanj, da pa bo vseeno nekoliko višja od neprofitne najemnine.