Karitas je največ, 20.000 evrov, zagotovila za poplavna območja Drave - Koroška, Malečnik, Duplek, Ptuj, Ormož, 10.000 evrov za poplavna območja Savinje - Laško, Rečica ob Savinji ter po 5000 evrov za poplavna območja Soče - Kobarid, Bovec, Most na Soči oziroma Save, Sore, Tržiške Bistrice - osrednja Slovenija, so zapisali na svoji spletni strani.

Poleg tega Škofijske Karitas Celje, Maribor, Koper in Ljubljana razdeljujejo tudi prvo pomoč na terenu. Ker bo pomoč potrebna tudi v naslednjih dneh in tednih, Slovenska Karitas danes začenja tudi z dobrodelno akcijo za pomoč prizadetim v poplavah. Svoja sredstva lahko darovalci posredujejo na: Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, številka računa: SI56 0214 0001 5556 761, namen poplave 2012, sklic 00 6220.

Tudi RKS je odprl račun za zbiranje prostovoljnih finančnih prispevkov za prizadete družine in posameznike zaradi posledic močnega deževja. Vsi posamezniki in pravne osebe lahko prispevke za akcijo "Poplave 2012" nakažejo na račun RKS SI56 03100-1111122296, sklic 00 937051.

Kot so naknadno sporočili z Rdečega križa, v tej humanitarni organizaciji v sodelovanju z lokalnimi izpostavami za zaščito in reševanje ter občinskimi operativnimi štabi izvajajo aktivnosti preko svojih območnih združenj in njihovih krajevnih organizacij na prizadetih področjih. Dejavnosti potekajo v sedmih regijah (Celjska, Pomurska, Posavska, Gorenjska, Mariborska in Koroška), vključenih je 15 območnih združenj, 30 krajevnih organizacij ter preko 100 zaposlenih in prostovoljcev Rdečega križa.

V tem trenutku poteka zbiranje podatkov o najbolj ogroženih družinah, ki jim bo RKS zagotovil bodisi materialno bodisi finančno pomoč na osnovi kriterijev ocenjene škode osnovnega bivalnega prostora družine, števila članov in socialnega statusa družine ter škode na gospodarskih poslopjih, kjer je to dejavnost družine za preživljanje.