S prevozom skrinjic se je v rednem delovnem času sicer ukvarjalo 30 vojakov iz različnih slovenskih vojašnic. »Neposredno taka naloga ni opisana kot del nalog Slovenske vojske, posredno pa imamo primerjalno opredelitev nalog v letnem načrtu civilno vojaškega sodelovanja, v smislu sodelovanja s civilnim okoljem, prav tako pa o podpori Slovenske vojske govori tudi uredba vlade o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov. Nikakor pa te naloge v Slovenski vojski ne razumemo kot nenavaden pojav, še posebno v času, ko se srečujemo s finančno krizo in ko v državni upravi sprejemajo različne ukrepe za uravnoteženje javnih financ. Slovenska vojska ne sodeluje pri volitvah, ampak samo izvaja distribucijo praznih volilnih skrinjic pred volitvami in po zaključenih volilnih opravilih, zato so namigovanja o vpletanju vojske v volitve pretirana in brez argumentov,« je pojasnil tiskovni predstavnik Slovenske vojske Simon Korez.

»Slovenska vojska je razdelila že skoraj vse skrinjice, po končanih volitvah pa jih bodo razvozili nazaj na ministrstvo za finance na Cankarjevo ulico 18 v Ljubljani, kjer se po novem skrinjice hranijo. S sodelovanjem smo izjemno zadovoljni, vse je potekalo brez težav, od okrajnih volilnih komisij nismo prejeli nobene pripombe. Državna volilna komisija je z ministrstvom za obrambo konec septembra sicer podpisala sporazum o distribuciji volilnih skrinjic zgolj za te, predsedniške volitve, a upam, da se bomo za podobno sodelovanje lahko dogovorili tudi za vse naslednje volitve oziroma referendume,« je dejal tajnik Državne volilne komisije (DVK) Dušan Vučko, ki je posebej izpostavil dejstvo, da je vojska zadolžena izključno za razvoz skrinjic in da s samimi volitvami ter z volilnim gradivom nima ničesar.

Čiščenje in prevoz skrinjic predstavljata kar velik strošek pri izvedbi volitev, ki je bil doslej prihodek zunanjega izvajalca. Za zadnje predčasne parlamentarne volitve je bil ta strošek 30.000 evrov, ob tem pa je DVK na leto plačala še 13 tisočakov za hrambo. Skrinjice zdaj hranijo v prostorih ministrstva za finance, v bodoče pa bi jih lahko hranili kar v stavbah upravnih enot, kjer so tudi sedeži okrajnih volilnih komisij in bi s tem še dodatno znižali tudi stroške razvoza. DVK bo vojski za razvoz plačala stroške goriva, kar naj ne bi preseglo dveh tisočakov. Za referendum o družinskem zakoniku je DVK samo za razvoz skrinjic plačala 10.200 evrov. Na DVK so še izračunali, da so v zadnjih petih letih za nakup prosojnih plastičnih skrinjic, hrambo, čiščenje in prevoz zapravili kar pol milijona evrov, zato morda ne bi bil odveč premislek o vnovični uvedbi kartonastih volilnih škatel, kakršne smo imeli do leta 2006. Ena taka škatla bi glede na podatke DVK stala manj kot 0,7 evra, če bi jih potrebovali sedem tisoč, bi to znašalo 5700 evrov, kar bi bilo seveda bistveno manj, kot so stroški skrinjic zdaj. Še več, do zdaj porabljena sredstva za plastične skrinjice bi zadostovala za 90 volitev.