Za zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi mora biti vedno podan odpovedni razlog, vendar obstoj odpovednega razloga po sebi ni porok zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Poleg obstoja odpovednih razlogov je potrebno pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi dosledno upoštevati postopkovna pravila, ki jih določa zakon, ta pa se razlikujejo, odvisno od vrste odpovedi.

Poleg poznavanja zakona in postopkov je pomembno poznavanje sodne prakse, predvsem pa pravilno vrednotenje dejanskega stanja. Odpovedne razloge je potrebno znati prepoznati in jih pravilno ovrednotiti. Kaj pomeni, da dela delavca več ne potrebujem, kaj pomeni, da delavec dela ne opravlja pravočasno, dovolj kvalitetno oziroma dovolj strokovno, kako huda mora biti kršitev, da se šteje za hujšo kršitev, katere kršitve so bistvene in katere ne…? Pravilno vrednotenje ni pomembno le za pravilno oceno odpovednega razloga, ampak tudi pravilno izvedbo odpovednega postopka, pri čemer mora delodajalec znati pravilno oceniti npr. razloge za neudeležbo na zagovoru, okoliščine zaradi katerih zagovor ni potreben, vsebinske pogoje za veljavnost opozorila pred odpovedjo…

Uvod v delavnico bo predstavljal pregled zakonske ureditve odpovedi pogodbe o zaposlitvi in spremljajočih postopkov. Poudarek delavnice bo na prepoznavanju in vrednotenju konkretnih primerov, pri čemer bo kot izhodišče služila bogata sodna praksa ter konkretni primeri iz podjetij. Udeleženci delavnice bodo prejeli tudi knjigo »Vzorci delovnopravnih in drugih pogodb za izvajanje dela in vzorci odpovedi pogodb o zaposlitvi«.