Preselitev kmetije je že dolgo let tudi zadeva državnih ustanov. Konec koncev gre za okolico protokolarnega Brda in za popolnoma nov objekt velike kmetije. Varuhi naravne in kulturne dediščine so vsaj eno lokacijo (preblizu Brda) že zavrnili, a na koncu presodili, da je zadnja predlagana lokacija ustrezna. Kmet Alojz Sajovic poudarja: »Mi imamo kmetijo 200 let in več in preprosto ne moremo preživeti s sedanjo. Poskušal sem vse, a nobena razširitev ni prišla v poštev. Sosede, ki so se tu naselili bistveno za nami, zdaj kmetija moti oziroma je sama po sebi postala problem, ker se širiti ne moremo. Če pa se ne bomo, je propad kmetije dejstvo. Vse plačam sam, lokacijo za novo kmetijo in domačijo so mi dodelili, s tem bo rešen problem v vasi, kjer so razmere zdaj nevzdržne.« Dolgoletno tradicijo kmetovanja bo nadaljeval sin, na izbor lokacije pa dejansko niso imeli vpliva.

Mestna občina Kranj je logično sledila ugotovitvam in smernicam Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj. Ker je kompleks Brdo dobil spomeniško zaščito, je bilo potrebno upoštevati precej okoliščin pri preselitvi kmetije, ki na sedanji lokaciji deluje resnično v težkih pogojih. Za krave ni prostora, nameščene so skoraj pod milim nebom, agonija kmetije je očitna. Selitev na novo lokacijo pa je naletela na odpor krajanov. Nastala je civilna pobuda, ki želi spremeniti odločitev mestnega sveta o prostorskem aktu, ki bo omogočal gradnjo kmetije le 150 metrov od njihovih hiš, kar se jim zdi nesprejemljivo. Veliko pripomb so dali že v javni obravnavi, a teh niso upoštevali, tako kot so si želeli. Ocenjujejo, da bo širitev vasi Predoslje omejena, prizadeti pa bodo tudi prebivalci v neposredni bližini velike kmetije.

Usklajevanje interesov je zaradi kompleksa Brdo terjalo dodatne presoje, Lojze Sajovic pa pravi, da se z nikomur ne želi prepirati. »Vse plačamo sami, živimo od zemlje in končno smo dobili možnost za svojo prihodnost. Na nobeno odločitev nismo imeli vpliva. Edina želja je, da vemo, pri čem smo in lahko preživimo.« Odločitev mestnega sveta o prostorskem aktu omogoča pridobitev dovoljenj za gradnjo nove kmetije. Očitno pa postopek zaradi nasprotovanja krajanov ne bo hitro končan.