»Zavedamo se, da so vsi uspehi rezultat celotne ekipe sodelavcev in ne samo vodstva, zato nove sodelavce v podjetju zelo skrbno izbiramo. Res pa je, da ne glede na odlične rezultate vedno vse dobičke vlagamo v razvoj podjetja, zato lahko vse investicije in vlaganja izpeljemo z lastnimi sredstvi,« je v nedavnem intervjuju med drugim pojasnil Vlado Karoly, direktor podjetja GMT, srebrne gazele 2012.

Z vključenostjo in sodelovanjem v Zlati niti lahko vsako podjetje v projektu Zlata nit samo pridobi. Tudi podjetja gazele, ki morajo zaradi svoje hitrejše rasti zelo pazljivo in natančno spremljati odnose v podjetju in zunaj podjetja. Odprte in pridobljene informacije o tem, kako zaposleni vidijo svoje podjetje in vodje, kako se zaposleni počutijo in kaj pričakujejo v podjetju, kaj v podjetju ni dovolj dobro oziroma kaj je še treba izboljšati, kaj lahko podjetje s pravim usmerjanjem na trge nadgradi, lahko peljejo podjetje naprej v smeri pravih odločitev, ciljev in rezultatov dela in poslovanja,« je prepričana Simona Petrič, direktorica podjetja Elvez, srebrne gazele leta 2006.

Sami so določena področja prav po zaslugi Zlate niti že nadgradili. »Trudimo se s pravimi aktivnostmi postopno nadgraditi in utrditi določena področja, ki jih presodimo kot slabša, tako na področju organizacije, sistema, procesov ter odnosov, tako interno kot navzven. Z rezultati projekta pridobivamo neodvisno in objektivno povratno informacijo o kompatibilnosti na relaciji podjetje–sodelavci, pa tudi podjetje–trg. Filozofijo zlate niti so sprejeli vsi naši zaposleni, ki se zavedajo, da je odprto sodelovanje med podjetjem in zaposlenimi ključnega pomena za bodoče zadovoljstvo, uspešnost in rezultate. Potrebni sta torej prava obojestranska komunikacija in pridobitev bistvenih informacij za bodoče prave odločitve k nadgradnji sodelovanja v podjetju. In prav projekt Zlata nit s svojim raziskovalno-profesionalnim in sodobno usmerjenim načinom spremljanja relacij pri podjetjih zaposlovalcih daje v slovenskem gospodarskem in podjetniškem prostoru zelo pozitiven in pomemben prispevek ter ključno misel k zavedanju o samem smislu in poslanstvu obstoja podjetij in njihovega ustvarjanja. In to predvsem v tem času in prostoru, ko nas spremljajo preveč negativni vplivi in informacije iz dogajanja na gospodarskem parketu.«

Podjetja imajo tako letošnjo jesen novo priložnost, da preverijo kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo. Metodologija Zlate niti namreč zagotavlja, da pri uvrstitvi podjetja med najboljše zaposlovalce največjo težo (80 odstotkov) nosi ocena, ki jo v anketi dajo zaposleni v podjetju, 20 odstotkov pa uspešnost poslovanja podjetja. Da si organizacije želijo jasnega pogleda tudi v tiste kotičke organizacijske kulture, ki jih morebiti v času, ko več energije usmerjajo v iskanje novih poslov in umeščanja na nove trge, ne vidijo dovolj jasno ali jih celo spregledajo, dokazuje število prijavljenih podjetij, ki so sodelovala v izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2011. Vanj se je namreč prijavilo 111 podjetij in tudi povprečna ocena kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, ki jo je dalo 7709 zaposlenih, je bila nekoliko višja kot leto prej, saj je znašala 3,72, v Zlati niti 2010 pa 3,67.