»To je odločitev lastnikov, na katero nimamo vpliva. Nam je pravzaprav vseeno, ali sta Luka Koper in Istrabenz posredna lastnika po Adriafinu ali pa neposredna. Do zdaj smo bili z njimi zadovoljni, ker so nam pustili, da se širimo in vlagamo v razvoj. Je pa finančna kriza prizadela tudi njih in zdaj je vprašanje, kaj se bo zgodilo,« pravi Pucer. Če dejansko pride do prodaje, si Pucer želi, da bi dobili strateškega lastnika, ki bi ohranjal in razvijal vinogradništvo. Za Vinakoper se namreč že nekaj časa zanimajo nekateri domači in tuji kupci, med njimi se najbolj izpostavlja družba Orah iz Srbije, interes za nakup pa je izrazilo tudi podjetje Brič, ki se v slovenski Istri prav tako ukvarja z vinogradništvom.

Vinakoper naj bi bil vreden več deset milijonov evrov, vendar je slišati, da bi ga Luka Koper in Istrabenz prodala po bistveno nižji ceni in tako reševala slab finančni položaj. V Istrabenzu, kjer zaradi postopka prisilne poravnave in poplačila dolgov bankam upnicam hitijo s prodajo premoženja, svojih načrtov v zvezi z Vinakoper ne želijo komentirati. Redkobesedni so tudi v Luki Koper, kjer je uprava, ki jo zdaj začasno vodi Bojan Brank, točko o likvidaciji Adriafina najprej uvrstila na zadnjo sejo nadzornega sveta, vendar so jo nato tik pred sejo umaknili. »Sporočili so, da morajo še malo pregledati stvari, « je bil kratek prvi nadzornik Luke Koper Janez Požar. V Luki Koper sicer pojasnjujejo, da strategija do družbe Vinakoper ostaja nespremenjena in da zato ostaja med tako imenovanimi odgovornimi naložbami Luke Koper. Na vprašanje, zakaj je uprava najprej uvrstila, nato pa umaknila točko o likvidaciji Adriafina, niso odgovorili. Neuradno je slišati, da si likvidacije družbe in prodaje svojega deleža bolj želi Istrabenz kot Luka Koper.

Vinakoper je ob polletju posloval s 150.000 evri izgube, po zagotovilih Pucerja pa naj bi bila izguba ob koncu leta manjša, čeprav je zaradi finančne krize letošnja prodaja vin upadla vsaj za 16 odstotkov. Pucer računa predvsem na to, da se prodaja vina poveča prav proti koncu leta, ko prihajajo prazniki. »Smo tudi zdravo podjetje, nimamo nobenih kreditov, zato verjamem, da bomo izpad od prodaje in izpad pridelka lahko preživeli brez večjih težav,« je prepričan Pucer. Letos je vinograde Vinakoper močno prizadela tudi zimska pozeba in poletna suša, zato so pobrali za 40 odstotkov manj grozdja kot lani. Nekoliko slabše poslovanje zaradi tega pričakujejo v naslednjem letu, vendar Pucer meni, da bodo zadevo kompenzirali z neprodanimi vini iz preteklih let.