Raziskava, narejena za območje ZDA, je pokazala, da je pri ljudeh s poklici, ki so povezani s stresom, največja stopnja ločitev. V Ameriki so najbolj obremenjeni policisti . Ta poklic zahteva odzivnost 24 ur na dan, kar vpliva na celotno družino, zato se pari velikokrat razidejo. Nasprotno velja za poklice v duhovščini, inženirje in pediatre, kateri se najmanj ločujejo.

Sorodna študija je tudi dokazala, da so visoko izobraženi pari manj nagnjeni k ločitvam kot tisti z nižjo izobrazbo. Izobrazba je povezana s poklicem, ki ga opravljajo in zasluženim denarjem. V študiji so dokazali, da se pari z višjimi dohodki redkeje ločujejo kot tisti z nizkimi.

Težave nastanejo v razmerjih, ko je nekdo iz para zaposlen v službi, kjer se mu priznava avtoriteta. Najznačilnejši so primeri vojakov ali policistov. Te podrejeni v službi vsi poslušajo, kar lahko prenesejo domov. Najbolj umirjena razmerja pa uživajo ljudje s poklici, ki niso strogo pogojeni s hierarhijo. To so socialni delavci in terapevti, je za Match.com povedala dr. Lynda Veto, terapevtka iz New Jerseyja.