Konec lanskega leta je bilo največ osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev v goriški in obalno-kraški regiji, in sicer 580 oziroma 568, najmanj pa v zasavski statistični regiji, in sicer 468 avtomobilov.

V povprečju so bili najstarejši v spodnjeposavski in goriški regiji (devet oz. 8,9 leta), najmlajši pa v osrednjeslovenski ter v gorenjski in obalno-kraški regiji (osem oz. 8,2 leta), kažejo podatki državnega statističnega urada.

V cestnoprometnih nesrečah je v Sloveniji lani umrla ena oseba na 10.000 registriranih motornih vozil. Med statističnimi regijami je bila vrednost tega kazalnika najvišja v notranjsko-kraški (1,8 osebe na 10.000 registriranih motornih vozil) ter v podravski in koroški statistični regiji (1,6 oz. 1,5 osebe), najnižja pa v pomurski (0,4) in v zasavski statistični regiji, kjer v cestnoprometnih nesrečah ni bilo smrtnih žrtev.

Na 100 kilometrov javnih cest pa je v Sloveniji v letu 2011 v cestnoprometnih nesrečah umrlo 0,4 osebe. Vrednost tega kazalnika je torej ostala enaka kot v letih 2009 in 2010.